Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Kiên Lê Văn

  • THPT Hà Trung - Thanh Hóa
  • 190
  • "dap troai vc"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 460 70%
Môn Lí lớp 12 0 687 66%
Môn Hóa lớp 12 0 81 60%
Môn Anh lớp 12 0 3 67%
Tổng cộng: 0 1231 67%

Comment giao lưu với Kiên Lê Văn

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com