Hàm số bậc nhất

Câu 1: TRong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét đường thẳng (dm) xác định bởi phương trình:

(m - 1)x + (m + 1)y = \sqrt{2(m^2 + 1)} với m là tham số. Tính khoảng cách từ điểm gốc tọa độ O đến đường thẳng (dm

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Mã ID : 60333

Bài 2:

Trong cùng một hệ tọa độ, cho đường thẳng d: y = x - 2 và parabol (P): y = -x2. Gọi A và B là giao điểm của d và (P) 

 

Câu 1: Tính độ dài AB

A. 2

B. 3

C. 3√2   

D. √2   

Mã ID : 60252

Câu 2: Tìm m đề đường thẳng d': y = -x + m cắt (P) tại 2 điểm C và D sao cho CD = AB

A. -2

B. -1

C. 0

D. 1

Mã ID : 60253

Câu 3: Xét tập hợp X = {1; 2; 3; ....; 2012}. Tô màu các phần tử của X bởi một trong 5 màu : xanh, đỏ, tím, vàng , nâu. Chứng minh rằng tồn tại ba phần tử phân biệt a, b, c của X cùng màu sao cho: a là bội của b và b là bội của c.

A. Click để xem lời giải.

Mã ID : 59977

Câu 4: Cho x, y, z là các số thực dương. Giải hệ phương trình sau:

\left\{\begin{matrix} (x + y)(x + z) = 12 & \\ (y + x)(y + z) = 15 & \\ (z + x)(z + y) = 20 & \end{matrix}\right.

A. (1;2;3)

B. (2;3;4)

C. (3;4;5)

D. (5;6;7)

Mã ID : 59869

Câu 5: Trên hệ trục tọa độ Oxy, đường thẳng y = ax + b đi qua 2 điểm M (3; 2) và N (4; -1).  Tìm hệ số a và b.

A. a = -3 và b = 8

B. a = -3 và b = 9

C. a = -3 và b = 10

D. a = -3 và b = 11

Mã ID : 59854

Câu 6: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, với giá trị nào của a, b thì đường thẳng (d): y = ax + 2 - b và đường thẳng (d’): y = (3 - a)x + b song song với nhau.

A. b ≠ 1 và a=\frac{3}{2}

B. b ≠ 1 và a=\frac{1}{2}

C. b ≠ 0 và a=\frac{3}{2}

D. b ≠ 0 và a=\frac{1}{2}

Mã ID : 59755

Câu 7: Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua 2 điểm A(1; 2) và B(2; 0).

A. y = 2x + 1

B. y  =-x + 3

C. y = -2x + 4

D. y = x - 2

Mã ID : 59712

Câu 8: Với giá trị nào của m thì hàm số y = (m + 2) x - 3  đồng biến trên tập xác định.

A. m > 2

B. m < 2

C. m > -2

D. - 2 < m < 2

Mã ID : 59439

Câu 9: Trong mp toạ độ Oxy, tìm m để đường thẳng (d):y = (m2 – 1)x + 1  song song với đường thẳng (d'): y = 3x + m - 1

A. m = -2

B. m = -1

C. m = 0

D. m = 1

Mã ID : 59426

Bài 10:

Cho hàm số y = (2m - 1)x - m + 2

Câu 1: Tìm m để hàm số nghịch biến trên R.

A. m > \frac{1}{2}

B. m = \frac{1}{2}

C. m < \frac{1}{2}

D. 0< m < \frac{1}{2}

Mã ID : 59398

Câu 2: Tìm m để đồ thị hàm số đi qua A (1; 2)

A. y = x +2

B. y = x -1

C. y = -x +1

D. y = x +1

Mã ID : 59399

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hoá Học
Học miễn phí môn Toán Học miễn phí thầy Toản Học miễn phí thầy Lâm
Click Học thử Click Học thử Click Học thử
Môn Văn Môn Sinh Môn Anh
Học miễn phí môn Văn cô Phạm Thị Thu Phương Học miễn phí môn Sinh Thầy Kiều Vũ Mạnh Học miễn phí môn Tiếng Anh cô Kiều Thị Thắng
Click Học thử Click Học thử Click Học thử

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ