Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lộ trình Môn Anh - Giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: Luyện thi chuyên sâu.

- SUN giai đoạn 2: Luyện đề đủ dạng.

- SUN giai đoạn 3: Tổng ôn chọn lọc.

Chi tiết về SUN

-898K

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG TIẾNG ANH 12 NĂM 2022 (CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI) - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 19

Bài giảng: 226

Đề thi: 44

Ngày hết hạn: 01/07/2022

Giá: 699,000 đ

[S1] - BÀI TẬP BỔ TRỢ SGK TIẾNG ANH 12 NĂM 2022 (CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI) - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 10

Bài giảng: 115

Đề thi: 34

Ngày hết hạn: 01/07/2022

Giá: 399,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG TIẾNG ANH 12 NĂM 2022 (CHƯƠNG TRÌNH SGK CHUẨN) - THẦY NGUYỄN KIM LONG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Kim Long

Chuyên đề: 21

Bài giảng: 86

Đề thi: 52

Ngày hết hạn: 01/07/2022

Giá: 699,000 đ

[S0] – TIẾNG ANH CHO HỌC SINH 12 MẤT GỐC – CÔ KIỀU THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 72

Đề thi: 38

Ngày hết hạn: 01/07/2022

Giá: 299,000 đ

Khóa luyện thi

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH TIẾNG ANH NĂM 2022 - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 70

Bài giảng: 282

Đề thi: 157

Ngày hết hạn: 01/07/2022

Giá: 799,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH TIẾNG ANH NĂM 2022 - CÔ NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hà Phương

Chuyên đề: 13

Bài giảng: 94

Đề thi: 97

Ngày hết hạn: 01/07/2022

Giá: 799,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH TIẾNG ANH 5++ NĂM 2022 - CÔ TRẦN PHƯỢNG

Giáo viên: Cô Trần Phượng

Chuyên đề: 5

Bài giảng: 55

Đề thi: 115

Ngày hết hạn: 01/07/2022

Giá: 799,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH TIẾNG ANH NĂM 2022 - CÔ KIỀU THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 52

Đề thi: 66

Ngày hết hạn: 01/07/2022

Giá: 799,000 đ

Khóa luyện đề

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ TN THPT & ĐH MÔN ANH NĂM 2022 - CÓ VIDEO CHỮA - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Bài giảng: 1

Đề thi: 21

Ngày hết hạn: 01/07/2022

Giá: 699,000 đ

[S3] - ĐỀ THI TN TPHT & ĐH CHÍNH THỨC TIẾNG ANH ĐẾN NĂM 2021 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 5

Đề thi: 20

Ngày hết hạn: 01/07/2022

Giá: 199,000 đ

Khóa tổng ôn

[S4] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH TIẾNG ANH NĂM 2022 – CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Bài giảng: 1

Đề thi: 115

Ngày khai giảng: 01/03/2022

Giá: 599,000 đ

[S4] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH TIẾNG ANH NĂM 2022 – CÔ NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hà Phương

Bài giảng: 35

Đề thi: 34

Ngày khai giảng: 01/03/2022

Giá: 599,000 đ

Khóa bổ trợ

[S+] - NGỮ ÂM - TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP TRỌNG ĐIỂM TIẾNG ANH (CHƯƠNG TRÌNH SGK CHUẨN) NĂM 2022 - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 183

Đề thi: 48

Ngày hết hạn: 01/07/2022

Giá: 399,000 đ

[S+] NGỮ PHÁP TRỌNG ĐIỂM LUYỆN THI TN THPT - NĂM 2022 - CÔ TRẦN PHƯỢNG

Giáo viên: Cô Trần Phượng

Chuyên đề: 20

Bài giảng: 21

Đề thi: 40

Ngày hết hạn: 01/07/2022

Giá: 599,000 đ

[S+] - 8000 CÂU HỎI TIẾNG ANH CHỌN LỌC THEO DẠNG VÀ MỨC ĐỘ - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 11

Đề thi: 163

Ngày hết hạn: 01/07/2022

Giá: 199,000 đ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ TIẾNG ANH LỚP 12 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI)

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 43

Ngày hết hạn: 01/07/2022

Giá: 199,000 đ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ TIẾNG ANH LỚP 12 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (CHƯƠNG TRÌNH SGK CHUẨN)

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 59

Ngày hết hạn: 01/07/2022

Giá: 199,000 đ

Combo siêu rẻ - học hiệu quả Xem thêm >
1,700,000 đ 2,796,000 đ

Lượt mua: 1147

1,990,000 đ 3,196,000 đ

Lượt mua: 921

1,700,000 đ 2,796,000 đ

Lượt mua: 1036

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com