Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Lộ trình SUN 2025 Môn Anh - Luyện thi TN THPT & ĐH và ĐGNL, ĐGTD

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH và ĐGNL, ĐGTD gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: [S1] - Nền tảng SGK (theo từng bộ sách)

- SUN giai đoạn 2: [S2] - Luyện thi chuyên sâu

- SUN giai đoạn 3: [S3] - Luyện đề theo các kì thi TN THPT, ĐGNL, ĐGTD

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG TIẾNG ANH PHỤC VỤ ÔN THI TN THPT & ĐGNL - NĂM 2025 - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 26

Bài giảng: 60

Đề thi: 60

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S1+LIVE] - NỀN TẢNG SGK TIẾNG ANH 12 - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chuyên đề: 14

Bài giảng: 164

Đề thi: 72

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S1] - NỀN TẢNG SGK TIẾNG ANH 12 - I-LEARN SMART WORLD - NĂM 2025 - THẦY BÙI CÔNG KIỀU

Giáo viên: Thầy Bùi Công Kiều

Chuyên đề: 14

Bài giảng: 65

Đề thi: 60

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa luyện thi

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH & ĐGNL - MÔN TIẾNG ANH - NĂM 2025 - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 47

Bài giảng: 107

Đề thi: 108

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH VÀ ĐGNL - MÔN ANH - NĂM 2025 - CÔ CÙ THỊ THU THUỶ

Giáo viên: Cô Cù Thị Thu Thủy

Bài giảng: 32

Đề thi: 32

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH & ĐGNL MÔN TIẾNG ANH NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hà Phương

Chuyên đề: 11

Bài giảng: 91

Đề thi: 97

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH & ĐGNL MÔN TIẾNG ANH NĂM 2025 - CÔ KIỀU THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 52

Đề thi: 66

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa luyện đề

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ TN THPT & ĐH MÔN ANH NĂM 2025 - CÓ VIDEO CHỮA - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Đề thi: 15

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ TN THPT & ĐH MÔN ANH NĂM 2025 - CÓ VIDEO CHỮA - CÔ NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hà Phương

Đề thi: 24

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ TN THPT & ĐH MÔN ANH NĂM 2025 - CÓ VIDEO CHỮA - CÔ KIỀU THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 2

Bài giảng: 25

Đề thi: 50

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - ĐỀ THI TN TPHT & ĐH CHÍNH THỨC TIẾNG ANH ĐẾN NĂM 2024 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 7

Đề thi: 23

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 399,000 đ

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HÀ NỘI (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HCM (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HÀ NỘI (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HCM (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa bổ trợ

[S+] - TIẾNG ANH CHO HỌC SINH 12 MẤT GỐC NĂM 2025 - CÔ KIỀU THẮNG

Giáo viên: Cô Kiều Thị Thắng

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 72

Đề thi: 38

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 599,000 đ

[S+] - LẤY LẠI NỀN TẢNG TIẾNG ANH NĂM 2025 - CÔ TRẦN PHƯỢNG

Giáo viên: Cô Trần Phượng

Chuyên đề: 4

Bài giảng: 54

Đề thi: 115

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 799,000 đ

[S+] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH MÔN ANH NĂM 2025 – CÔ NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hà Phương

Bài giảng: 33

Đề thi: 31

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S+] - 8000 CÂU HỎI TIẾNG ANH CHỌN LỌC THEO DẠNG VÀ MỨC ĐỘ - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 11

Đề thi: 163

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 399,000 đ

SUN Book

SÁCH SUNBOOK - TUYỆT ĐỈNH ÔN THI TN THPT - ĐẠI HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI - MÔN TIẾNG ANH

Giáo viên: Tuyensinh247

Đề thi: 1

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 249,000 đ

Học thử miễn phí
Chỉ còn 199,000 đ
Bình luận