Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Lộ trình SUN 2025 Môn Sinh - Luyện thi TN THPT & ĐH và ĐGNL, ĐGTD

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH và ĐGNL, ĐGTD gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: [S1] - Nền tảng SGK (theo từng bộ sách)

- SUN giai đoạn 2: [S2] - Luyện thi chuyên sâu

- SUN giai đoạn 3: [S3] - Luyện đề theo các kì thi TN THPT, ĐGNL, ĐGTD

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG SGK SINH HỌC 12 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - NĂM 2025

Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Hải

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 40

Đề thi: 44

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S1] - NỀN TẢNG SGK SINH HỌC 12 - CÁNH DIỀU - NĂM 2025 - CÔ VŨ MINH CHÂU

Giáo viên: Cô Vũ Minh Châu

Chuyên đề: 13

Bài giảng: 46

Đề thi: 46

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S1] - NỀN TẢNG SGK SINH HỌC 12 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THỊ KIM ANH

Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Anh

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 48

Đề thi: 50

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa luyện thi

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH - MÔN SINH HỌC - NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THỊ KIM ANH

Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Anh

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 56

Đề thi: 57

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐGNL HÀ NỘI - MÔN SINH HỌC - NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THỊ KIM ANH

Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Anh

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 56

Đề thi: 57

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐGNL HỒ CHÍ MINH - MÔN SINH HỌC - NĂM 2025 - THẦY NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Hiếu

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 53

Đề thi: 54

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐGTD BÁCH KHOA (TSA) - MÔN SINH HỌC - NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THỊ KIM ANH

Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Anh

Chuyên đề: 15

Bài giảng: 64

Đề thi: 65

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa luyện đề

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI TN THPT & ĐH - MÔN SINH HỌC - NĂM 2025 - CÓ VIDEO CHỮA - THẦY NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Hiếu

Đề thi: 15

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HCM (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HÀ NỘI (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGTD BÁCH KHOA (TSA) (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HCM (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HÀ NỘI (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

SUN Book

SÁCH SUNBOOK - TUYỆT ĐỈNH THI TN THPT - ĐẠI HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI - MÔN SINH HỌC

Giáo viên: Tuyensinh247

Đề thi: 1

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 249,000 đ

Học thử miễn phí
Chỉ còn 199,000 đ
Bình luận