Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lộ trình Môn Sinh - Giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: Luyện thi chuyên sâu.

- SUN giai đoạn 2: Luyện đề đủ dạng.

- SUN giai đoạn 3: Tổng ôn chọn lọc.

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG SINH HỌC 12 NĂM 2024 - THẦY NGUYỄN ĐỨC HẢI

Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Hải

Chuyên đề: 14

Bài giảng: 57

Đề thi: 112

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

[S1+] - NỀN TẢNG SINH HỌC 12 NĂM 2024 (THEO CHUYÊN ĐỀ) - THẦY KIỀU VŨ MẠNH

Giáo viên: Thầy Kiều Vũ Mạnh

Chuyên đề: 19

Bài giảng: 59

Đề thi: 120

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa luyện thi

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH 5++ SINH HỌC NĂM 2024 - THẦY NGUYỄN ĐỨC HẢI

Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Hải

Chuyên đề: 7

Bài giảng: 33

Đề thi: 32

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 699,000 đ

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH SINH HỌC NĂM 2024 - THẦY NGUYỄN ĐỨC HẢI

Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Hải

Chuyên đề: 11

Bài giảng: 60

Đề thi: 99

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa tổng ôn

[S4] - TỔNG ÔN KIẾN THỨC SINH HỌC 12 LUYỆN THI THPT & ĐH - THẦY KIỀU VŨ MẠNH

Giáo viên: Thầy Kiều Vũ Mạnh

Bài giảng: 16

Đề thi: 16

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 599,000 đ

[S4] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH SINH HỌC NĂM 2024 - THẦY NGUYỄN ĐỨC HẢI

Giáo viên: Thầy Nguyễn Đức Hải

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 22

Đề thi: 22

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 799,000 đ

Khóa bổ trợ

[S+] - 3600 CÂU HỎI SINH HỌC CHỌN LỌC THEO CHUYÊN ĐỀ VÀ MỨC ĐỘ - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 15

Đề thi: 86

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 299,000 đ

[S+] - ĐỀ THI HỌC KÌ SINH HỌC 12 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 2

Đề thi: 33

Ngày hết hạn: 31/07/2024

Giá: 199,000 đ

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com