Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Lộ trình SUN 2025 Môn Văn - Luyện thi TN THPT & ĐH và ĐGNL, ĐGTD

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH và ĐGNL, ĐGTD gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: [S1] - Nền tảng SGK (theo từng bộ sách)

- SUN giai đoạn 2: [S2] - Luyện thi chuyên sâu

- SUN giai đoạn 3: [S3] - Luyện đề theo các kì thi TN THPT, ĐGNL, ĐGTD

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG SGK NGỮ VĂN 12 - KẾT NỐI THI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG THỦY

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hương Thủy

Chuyên đề: 13

Bài giảng: 63

Đề thi: 75

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S1] - NỀN TẢNG SGK NGỮ VĂN 12 - CÁNH DIỀU - NĂM 2025 - CÔ NGÔ THU THUỶ

Giáo viên: Cô Ngô Thu Thuỷ

Chuyên đề: 13

Bài giảng: 65

Đề thi: 65

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S1] - NỀN TẢNG SGK NGỮ VĂN 12 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Chuyên đề: 13

Bài giảng: 77

Đề thi: 89

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa luyện thi

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH - MÔN NGỮ VĂN - NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THỊ HƯƠNG THUỶ

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Hương Thủy

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 30

Đề thi: 31

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2] - LUYỆN THI ĐGNL HÀ NỘI, ĐGNL HCM; ĐGTD BÁCH KHOA (TSA) - MÔN NGỮ VĂN - NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH

Giáo viên: Cô Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Chuyên đề: 3

Bài giảng: 46

Đề thi: 59

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa luyện đề

[S3] - ĐỀ THI TN THPT & ĐH CHÍNH THỨC NGỮ VĂN ĐẾN NĂM 2024 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Đề thi: 20

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 399,000 đ

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HCM (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HÀ NỘI (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGTD BÁCH KHOA (TSA) (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HCM (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HÀ NỘI (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa bổ trợ

[S+] - 1410 CÂU HỎI NGỮ VĂN CHỌN LỌC THEO CHUYÊN ĐỀ & DẠNG - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 5

Đề thi: 15

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 399,000 đ

SUN Book

SÁCH SUNBOOK - TUYỆT ĐỈNH ÔN THI TN THPT - ĐẠI HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI - MÔN VĂN

Giáo viên: Tuyensinh247

Đề thi: 1

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 249,000 đ

Học thử miễn phí
Chỉ còn 199,000 đ
Bình luận