Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Lộ trình SUN 2025 Môn Địa - Luyện thi TN THPT & ĐH và ĐGNL môn Địa lí

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH và ĐGNL môn Địa lí gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: [S1] - Nền tảng SGK (theo từng bộ sách)

- SUN giai đoạn 2: [S2] - Luyện thi chuyên sâu

- SUN giai đoạn 3: [S3] - Luyện đề theo các kì thi TN THPT, ĐGNL

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG SGK ĐỊA LÍ 12 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - NĂM 2025 - CÔ NGUYỄN NGỌC LINH

Giáo viên: Cô Nguyễn Ngọc Linh

Chuyên đề: 9

Bài giảng: 33

Đề thi: 43

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S1] - NỀN TẢNG SGK ĐỊA LÍ 12 - CÁNH DIỀU - NĂM 2025 - THẦY TRẦN NGỌC PHONG

Giáo viên: Thầy Trần Ngọc Phong

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 26

Đề thi: 36

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S1] - NỀN TẢNG SGK ĐỊA LÍ 12 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2025 - CÔ ĐÀO THANH THANH

Giáo viên: Cô Đào Thanh Thanh

Chuyên đề: 9

Bài giảng: 43

Đề thi: 53

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa luyện thi

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH và ĐGNL HCM - MÔN ĐỊA LÍ - NĂM 2025 - THẦY VŨ HẢI NAM

Giáo viên: Thầy Vũ Hải Nam

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 46

Đề thi: 68

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH - MÔN ĐỊA LÍ - NĂM 2025 - THẦY VŨ HẢI NAM

Giáo viên: Thầy Vũ Hải Nam

Chuyên đề: 5

Bài giảng: 32

Đề thi: 32

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH và ĐGNL HÀ NỘI - MÔN ĐỊA LÍ - NĂM 2025 - THẦY VŨ HẢI NAM

Giáo viên: Thầy Vũ Hải Nam

Chuyên đề: 7

Bài giảng: 45

Đề thi: 46

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa luyện đề

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ TN THPT & ĐH - MÔN ĐỊA LÍ - NĂM 2025 - CÓ VIDEO CHỮA - THẦY TRẦN NGỌC PHONG

Giáo viên: Thầy Trần Ngọc Phong

Đề thi: 15

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HCM (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HÀ NỘI (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HCM (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HÀ NỘI (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

SUN Book

SÁCH SUNBOOK - TUYỆT ĐỈNH THI TN THPT - ĐẠI HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI - MÔN ĐỊA

Giáo viên: Tuyensinh247

Đề thi: 1

Ngày hết hạn: 15/07/2025

Giá: 249,000 đ

Học thử miễn phí
Chỉ còn 199,000 đ
Bình luận