Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Lộ trình SUN 2025 Môn Toán - Luyện thi TN THPT & ĐH và ĐGNL, ĐGTD

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH và ĐGNL, ĐGTD gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: [S1] - Nền tảng SGK (theo từng bộ sách)

- SUN giai đoạn 2: [S2] - Luyện thi chuyên sâu

- SUN giai đoạn 3: [S3] - Luyện đề theo các kì thi TN THPT, ĐGNL, ĐGTD

Khóa nền tảng

[S1+LIVE] - NỀN TẢNG SGK TOÁN 12 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - NĂM 2025 - THẦY NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Chính

Chuyên đề: 10

Bài giảng: 55

Đề thi: 52

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S1] - NỀN TẢNG SGK TOÁN 12 - CÁNH DIỀU - NĂM 2025 - THẦY NGUYỄN THÀNH ĐĂNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thành Đăng

Chuyên đề: 11

Bài giảng: 55

Đề thi: 54

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S1+LIVE] - NỀN TẢNG SGK TOÁN 12 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2025 - THẦY TRẦN NGỌC QUANG HUY

Giáo viên: Thầy Trần Ngọc Quang Huy

Chuyên đề: 10

Bài giảng: 54

Đề thi: 58

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa luyện thi

[S2+LIVE] – LUYỆN THI TN THPT & ĐH VÀ ĐGNL HCM MÔN TOÁN NĂM 2025 – THẦY NGUYỄN HOÀNG TÙNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Hoàng Tùng

Chuyên đề: 15

Bài giảng: 83

Đề thi: 84

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2+LIVE] – LUYỆN THI TN THPT & ĐH VÀ ĐGNL HCM MÔN TOÁN NĂM 2025 – THẦY NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Chính

Chuyên đề: 24

Bài giảng: 222

Đề thi: 145

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH VÀ ĐGTD BÁCH KHOA (TSA) MÔN TOÁN - NĂM 2025 - THẦY NGÔ VĂN TOẢN

Giáo viên: Thầy Ngô Văn Toản

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 81

Đề thi: 140

Ngày hết hạn: 15/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2+LIVE] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH VÀ ĐGNL HÀ NỘI - MÔN TOÁN NĂM 2025 - THẦY NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Chính

Chuyên đề: 23

Bài giảng: 238

Đề thi: 144

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2+LIVE] – LUYỆN THI TN THPT & ĐH VÀ ĐGNL HÀ NỘI MÔN TOÁN - NĂM 2025 – THẦY NGUYỄN HOÀNG TÙNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Hoàng Tùng

Chuyên đề: 13

Bài giảng: 77

Đề thi: 78

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa luyện đề

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ TN THPT & ĐH MÔN TOÁN - NĂM 2025 - CÓ VIDEO CHỮA - THẦY NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Chính

Đề thi: 17

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ TN THPT & ĐH MÔN TOÁN - NĂM 2025 - CÓ VIDEO CHỮA - THẦY NGUYỄN HOÀNG TÙNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Hoàng Tùng

Đề thi: 17

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - ĐỀ THI TN THPT & ĐH CHÍNH THỨC MÔN TOÁN ĐẾN TỪ 2017 ĐẾN 2024 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 8

Đề thi: 31

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 399,000 đ

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HCM (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HÀ NỘI (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGTD BÁCH KHOA (TSA) (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HCM (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HÀ NỘI (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa bổ trợ

[S+] - TỔNG ÔN THI TN THPT & ĐH MÔN TOÁN NĂM 2025 - THẦY NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Chính

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 58

Đề thi: 49

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S+] - KỸ NĂNG CASIO – FX580VNX DIỆT NHANH TRẮC NGHIỆM THI TN THPT&ĐH TOÁN NĂM 2025 - THẦY NGUYỄN ĐÌNH HOÀN

Giáo viên: Thầy Nguyễn Đình Hoàn

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 32

Đề thi: 27

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 599,000 đ

[S+] - TOÁN HÌNH CHO HỌC SINH NÂNG CAO 9+ NĂM 2025 - THẦY NGUYỄN CÔNG NGUYÊN

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Nguyên

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 51

Đề thi: 47

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 599,000 đ

[S+] - TOÁN HÌNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC NĂM 2025 - THẦY NGUYỄN CÔNG NGUYÊN

Giáo viên: Thầy Nguyễn Công Nguyên

Chuyên đề: 8

Bài giảng: 35

Đề thi: 39

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 599,000 đ

[S+] - 10.000 CÂU HỎI TOÁN CHỌN LỌC THEO DẠNG VÀ MỨC ĐỘ NĂM 2025 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 31

Đề thi: 291

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 399,000 đ

Khóa Live Pro

LIVEPRO - XUẤT PHÁT: NẮM TRỌN KIẾN THỨC LỚP 12 - MÔN TOÁN - THẦY NGUYỄN THÀNH ĐĂNG, NGUYỄN HOÀNG TÙNG

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 6

Bài giảng: 35

Đề thi: 34

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 2,499,000 đ

Học thử miễn phí
Chỉ còn 1,299,000 đ

SUN Book

SÁCH SUNBOOK - TUYỆT ĐỈNH THI TN THPT - ĐẠI HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI - MÔN TOÁN

Giáo viên: Tuyensinh247

Đề thi: 1

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 249,000 đ

Học thử miễn phí
Chỉ còn 199,000 đ
Bình luận