Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Lộ trình SUN 2025 Môn Lịch Sử - Luyện thi TN THPT & ĐH và ĐGNL

Lộ trình SUN là giải pháp luyện thi TN THPT & ĐH và ĐGNL gồm 3 giai đoạn:

- SUN giai đoạn 1: [S1] - Nền tảng SGK (theo từng bộ sách)

- SUN giai đoạn 2: [S2] - Luyện thi chuyên sâu

- SUN giai đoạn 3: [S3] - Luyện đề theo các kì thi TN THPT, ĐGNL

Khóa nền tảng

[S1] - NỀN TẢNG SGK LỊCH SỬ 12 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - NĂM 2025 - THẦY TRẦN THANH QUANG

Giáo viên: Thầy Trần Thanh Quang

Chuyên đề: 10

Bài giảng: 17

Đề thi: 28

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S1] - NỀN TẢNG SGK LỊCH SỬ 12 - CÁNH DIỀU - NĂM 2025 - CÔ LÊ THỊ THU

Giáo viên: Cô Lê Thị Thu

Chuyên đề: 10

Bài giảng: 16

Đề thi: 30

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S1] - NỀN TẢNG SGK LỊCH SỬ 12 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2025 - THẦY HỒ NHƯ HIỂN

Giáo viên: Thầy Hồ Như Hiển

Chuyên đề: 10

Bài giảng: 16

Đề thi: 30

Ngày hết hạn: 15/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa luyện thi

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH VÀ ĐGNL HÀ NỘI - MÔN LỊCH SỬ - NĂM 2025 - THẦY HỒ NHƯ HIỂN

Giáo viên: Thầy Hồ Như Hiển

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 24

Đề thi: 35

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH VÀ ĐGNL HÀ NỘI - MÔN LỊCH SỬ - NĂM 2025 - CÔ LÊ THỊ THU

Giáo viên: Cô Lê Thị Thu

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 24

Đề thi: 35

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH VÀ ĐGNL HCM - MÔN LỊCH SỬ - NĂM 2025 - THẦY HỒ NHƯ HIỂN

Giáo viên: Thầy Hồ Như Hiển

Chuyên đề: 12

Bài giảng: 24

Đề thi: 35

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 1,099,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH - MÔN LỊCH SỬ - NĂM 2025 - CÔ LÊ THỊ THU

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 9

Bài giảng: 18

Đề thi: 18

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S2] - LUYỆN THI TN THPT & ĐH - MÔN LỊCH SỬ - NĂM 2025 - THẦY HỒ NHƯ HIỂN

Giáo viên: Thầy Hồ Như Hiển

Chuyên đề: 9

Bài giảng: 18

Đề thi: 18

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa luyện đề

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ TN THPT & ĐH - MÔN LỊCH SỬ - NĂM 2025 - CÓ VIDEO CHỮA - CÔ LÊ THU

Giáo viên: Tuyensinh247

Đề thi: 15

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ TN THPT & ĐH - MÔN LỊCH SỬ - NĂM 2025 - CÓ VIDEO CHỮA - THẦY HỒ NHƯ HIỂN

Giáo viên: Thầy Hồ Như Hiển

Đề thi: 15

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - ĐỀ THI TN THPT & ĐH CHÍNH THỨC LỊCH SỬ ĐẾN NĂM 2024 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 7

Đề thi: 26

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 199,000 đ

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HCM (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HÀ NỘI (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HCM (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

[S3] - LUYỆN ĐỀ THI THỬ ĐGNL HÀ NỘI (CÓ VIDEO CHỮA)

Giáo viên: Tuyensinh247

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 999,000 đ

Học thử miễn phí
899,000 đ
Giảm đến 14/07/2024

Khóa bổ trợ

[S+] - 3200 CÂU HỎI LỊCH SỬ CHỌN LỌC THEO DẠNG VÀ MỨC ĐỘ - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 11

Đề thi: 52

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 399,000 đ

SUN Book

SÁCH SUNBOOK - TUYỆT ĐỈNH THI TN THPT - ĐẠI HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI - MÔN SỬ

Giáo viên: Tuyensinh247

Đề thi: 1

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 249,000 đ

Học thử miễn phí
Chỉ còn 199,000 đ
Bình luận