Quan hệ song song

Câu 1: Cho hình thang ABCD có AB // CD và S không thuộc mặt phẳng (ABCD) . Trên SA ; BD lấy 2 điểm M , N sao cho frac{SM}{SA}=frac{DN}{DB}=frac{2}{3} . Kẻ NI // AB ( I in AD) .

a) Chứng minh : MI // (SBD) ; (MNI) // (SCD) . Suy ra  MN // (SCD)

b) Tìm P in (MNI) cap SB . Chứng minh PJ // SC

Mã ID : 106823

Câu 2: Cho hình chóp SABC , mặt phẳng (alpha ) // (ABC) cắt SA ; SB ; SC lần lượt tại D ; E ; F .

a) Tìm (ABC) cap (ADF) ; (alpha ) cap (BCF)

b) Tìm (ADF) cap (BCE)

Mã ID : 106822

Câu 3: Cho hình thang ABCD đáy lớn là AB và 1 điểm S không thuộc mặt phẳng (ABCD) . Gọi M là trung điểm của CD. Xét mặt phẳng (alpha ) qua M và song song với SA và BC

a) Tìm thiết diện của và S.ABCD 

b) Tìm Delta = (alpha ) cap (SAD)

Mã ID : 106821

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. tâm O.

a) Gọi E ; F lần lượt là trung điểm của SA ; SB.

Chứng minh EF // (SCD)

b) Gọi M . N lần lượt là trung điểm của AB ; AD và xét 2 điểm I ; J định bởi : left{ egin{array}{l} 3overrightarrow {SI} = 2overrightarrow {SM} \ 3overrightarrow {SJ} = 2overrightarrow {SN} end{array} 
ight.

Chứng minh MN // (SBD) ; IJ // (SBD) ; SC // ((OIJ)

 

Mã ID : 106819

Câu 5: Cho tứ diện ABCD và điểm M thuộc cạnh BC , N thuộc cạnh AC . Qua 2 điểm M , N vẽ mặt phẳng(alpha ) . Tìm thiết diện của (alpha ) và tứ diện ABCD, Nếu:

a) (alpha ) // CD

b) (alpha ) // CD và (alpha ) // AB

Mã ID : 106818

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD , đáy là hình thang ABCD có AD // BC . Cho M là 1 điểm tùy ý trên SA . Tìm thiết diện của mặt phẳng (MBC) với hình chóp.

Mã ID : 106817

Câu 7: Trong mặt phẳng (alpha ) cho góc xOy . Gọi At là nửa đường thẳng nằm ngoài mặt phẳng (alpha ) sao cho At  song song và cùng chiều với Ox . Xét 3 điểm di động M , E, N lần lượt thuộc Ox , At , Oy sao cho OM = AE = ON

a) Chứng minh (MNE) luôn song song với 1 mặt phẳng cố định

b) Gọi I ; J ; K lần lượt là trung điểm của OA ; ME ; NE . Chứng minh (IJK) // (alpha )

Mã ID : 106816

Câu 8: Cho 2 hình bình hành ABCD và ABEF thuộc 2 nặt phẳng khác nhau.

a) Chứng minh (ADF) // (BCE)

b) Gọi M , N , P lần lượt là trung điểm của BC ; BA ; BE. Chứng minh (MNP) // (CEA)

Mã ID : 106815

Câu 9: Cho hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trên 1 mặt phẳng. Trên đoạn AC lấy điểm M , trên đoạn BF lấy điểm N thỏa mãn frace_AMe_AC = frace_BNe_BF = frac{1}{3}. Chứng minh MN // (DEF)

Mã ID : 106812

Câu 10: Cho tứ diện ABCD . Gọi G là trọng tâm của tam giác ACD. Gọi M là điểm trên BC sao cho frace_CMe_CB = frac{2}{3} . Chứng minh MG // (ABD)

Mã ID : 106811

Còn hàng ngàn bài tập hay, nhanh tay thử sức!

>>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2017 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hoá Học
Học miễn phí môn Toán Học miễn phí thầy Toản Học miễn phí thầy Lâm
Click Học thử Click Học thử Click Học thử
Môn Văn Môn Sinh Môn Anh
Học miễn phí môn Văn cô Phạm Thị Thu Phương Học miễn phí môn Sinh Thầy Kiều Vũ Mạnh Học miễn phí môn Tiếng Anh cô Kiều Thị Thắng
Click Học thử Click Học thử Click Học thử

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 0962.951.247
  • 04.66.869.247

(Thời gian hỗ trợ từ 8.00am đến 22.00pm )
Email hỗ trợ