Đề thi học kì I môn Sinh lớp 12 Trường THPT Hồng Ngự 2 năm 2012 - 2013

Thời gian thi : 60 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 2371

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1:  Tính trạng nào sau đây ở gà có mức phản ứng hẹp nhất?

Câu 2: Hiện tượng  di truyền theo dòng mẹ  liên quan với trường hợp nào dưới đây?

Câu 3: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, các tế bào của cơ thể có kiểu gen AaBbCCDd giảm phân sẽ tạo ra số loại giao tử là:

Câu 4: Cho sơ đồ mô tả 1 dạng đột biến cấu trúc NST: ABCDEFGH  → AEFBCDGH

(các chữ cái biểu thị các gen trên NST). Đó là dạng đột biến:

Câu 5: Cho lúa F1 thân cao, hạt dài dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F2 gồm 600 cây với 4 loại kiểu hình khác trong đó có 96 cây thân thấp, hạt gạo tròn. Cho biết mọi diễn biến của NST trong giảm phân là hoàn toàn giống nhau. Tần số hoán vị gen là:

Câu 6: Quan hệ nào dưới đây là không đúng?

Câu 7: Thể đột biến là:

Câu 8: Tần số đột biến gen phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Câu 9: Ví dụ nào sau đây không phải là thường biến?

Câu 10: Thể dị bội là:

Câu 11: Ở chim và bướm, nhiễm sắc thể xác định giới tính là

Câu 12: Trong mối quan hệ giữa giống- kỹ thuật canh tác- năng suất cây trồng thì

Câu 13: Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Có thể tạo ra cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa bằng cách:

Câu 14: Hình dạng quả của bí ngô được quy định bởi 2 cặp gen không alen: kiểu gen D - F-  cho quả dẹt, kiểu gen ddff cho quả dài, còn lại cho quả tròn. Nếu cơ thể DdFf tự thụ phấn sẽ cho tỉ lệ kiểu hình ở đời sau là:

Câu 15: Gen di truyền theo quy luật di truyền chéo nằm trên loại NST nào sau đây?

Câu 16:  Với phép lai giữa các kiểu gen AaBbDd và aaBbDD, xác suất thu được kiểu gen AaBbDd là bao nhiêu?

Câu 17:  Quá trình xoắn nhiều bậc của NST ở sinh vật nhân thực theo thứ tự nào sau đây?

Câu 18:  Ở người, mất đoạn nhiễm sắc thể 21 sẽ gây nên bệnh gì?

Câu 19:  Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường gây chết hoặc giảm sức sống của sinh vật thuộc đột biến

Câu 20:  Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Trong quá trình giảm phân, tất cả các cặp nhiễm sắc thể của tế bào không phân li tạo giao tử 2n. Khi thụ tinh, sự kết hợp của giao tử 2n này với giao tử bình thường (n) sẽ tạo ra hợp tử có thể phát triển thành

Câu 21: Cơ sở tế bào học của định luật phân li là

Câu 22: Cây lai xa giữa cải củ (2nR = 18) với cải bắp (2nB = 18) hữu thụ được gọi là

Câu 23: Tính thoái hóa của mã di truyền thể hiện ở điểm:

Câu 24: Gen đột biến có chiều dài không đổi nhưng giảm 1 liên kết hiđrô so với gen ban đầu. Đây là dạng đột biến

Câu 25: Quá trình giải mã kết thúc khi

Câu 26: Đối với Operon Lac ở E. coli thì lactôzơ đóng vai trò

 

Câu 27: Trong quá trình nhân đôi ADN mạch đơn mới được tổng hợp liên tục từ mạch khuôn nào?

Câu 28:  Điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự di truyền độc lập các cặp tính trạng là:

Câu 29: Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen   đã xảy ra hoán vị với tần số 17%. Tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra từ ruồi giấm này là:

Câu 30:  Phép lai về 3 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn giữa 2 cá thể AaBbDd x AaBbDd sẽ cho ra thế hệ sau có

Câu 31:  Một gen chi phối đến sự hình thành nhiều tính trạng được gọi là

Câu 32: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hóa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường. Phép lai cho đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng là:

Câu 33: Dành cho ban cơ bản:  Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?

Câu 34: Dành cho ban cơ bản: Trong quá trình phiên mã, ARN pôlimêraza sẽ liên kết với vùng nào để làm gen tháo xoắn ?

Câu 35: Dành cho ban cơ bản: Một phân tử mARN có chiều dài 5100 Å, phân tử này mang thông tin mã hoá cho:

Câu 36: Dành cho ban cơ bản:  Nội dung chính của sự điều hòa hoạt động gen là

Câu 37: Dành cho ban cơ bản: Màu da của người do ít nhất 3 gen (A, B, C) quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Hai người có kiểu gen dị hợp cả 3 cặp gen (AaBbCc) kết hôn với nhau, thì xác suất để họ sinh được người con có màu da trắng nhất (aabbcc) là

Câu 38: Dành cho ban cơ bản: Để nhận biết trứng tằm nào nở ra tằm đực, cái người ta dựa vào gen

Câu 39: Dành cho ban cơ bản: Ở giống thỏ Himalaya, nhiệt độ cao ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp mêlanin như thế nào?

Câu 40: Dành cho ban cơ bản: Màu sắc hoa cẩm tú cầu thay đổi từ tím đến đỏ phụ thuộc

Câu 41: Dành cho ban nâng cao:  Đặc điểm cấu trúc di truyền của một quần thể tự phối trong thiên nhiên như thế nào?

Câu 42: Dành cho ban nâng cao: Ý nghĩa thực tiễn của định luật Hacđi- Vanbec là gì khi biết quần thể ở trạng thái cân bằng?

Câu 43: Dành cho ban nâng cao: Ngô là cây giao phấn, khi cho tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ thì tỉ lệ các kiểu gen trong quần thể sẽ biến đổi theo hướng

Câu 44: Dành cho ban nâng cao: Ở một loài thực vật giao phấn, xét một gen có 2 alen, alen A quy định hoa màu đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa màu trắng, thể dị hợp về cặp gen này có hoa màu hồng. Quần thể nào sau đây của loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

Câu 45: Dành cho ban nâng cao: Để tạo giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài mà bằng cách tạo giống thông thường không thể tạo ra được người ta dùng công nghệ tế bào nào?

Câu 46: Dành cho ban nâng cao: Trong kỹ thuật di truyền, đối tượng thường được sử dụng làm “ nhà máy” sản xuất các sản phẩm sinh học là:

Câu 47: Dành cho ban nâng cao: Để tạo dòng thuần ổn định trong chọn giống cây trồng, phương pháp hiệu quả nhất là:

Câu 48: Dành cho ban nâng cao: Đối với một bệnh di truyền do gen đột biến trội nằm trên NST thường, nếu một trong hai bố mẹ bình thường, người kia mắc bệnh thì tỉ lệ con của họ mắc bệnh sẽ là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 tranthihoai 19 48 40% 19.57
2 Lương Thị Thu Sang 25 40 63% 24.07
3 Kem Bi 19 43 44% 61.98
4 nguyen van hieu 20 45 44% 30.75
5 Dung Tran 38 48 79% 15.9
6 Hwang Hee Chan 40 48 83% 12.88
7 Hà Văn Phước 32 48 67% 40.02
8 Untilyou27 41 48 85% 19.42
9 Lê Trường An 13 48 27% 16.32
10 Anh Nguyen 25 48 52% 21.12
11 Huỳnh Lê Chiêu Dương 24 48 50% 36.75
12 Jegy Pink 41 48 85% 18.63
13 Phương Thúy 34 47 72% 19.02
14 trieu thanh tam 18 47 38% 45.52
15 hoàng bảo ngọc trâm 32 48 67% 33.17
16 Sapthiroi 25 43 58% 60.95
17 Le Thi Thuy Ha 37 48 77% 13.73
18 Con Nít Ranh 33 48 69% 52.62
19 Trang Suoh 38 48 79% 14.67
20 Nhớ Về Tuổi Thơ 12 30 40% 25.28
21 nguyễn thị lệ giang 39 48 81% 24.25
22 Phan Vĩnh Phú 23 48 48% 34.02
23 trần nguyễn thị hoài phương 27 48 56% 30.93
24 Ta Là Ta 17 31 55% 60.13
25 Không Bắt Buộc 22 41 54% 23.43
26 Võ Thùy Trang 26 48 54% 58.75
27 Songluan 48 48 100% 5.87
28 Dương Thị Thu Miền 31 48 65% 13.13
29 Huy Nguyễn 12 28 43% 19.48
30 Thủy Tiên 20 45 44% 41.98
31 Nguyễn Dương Thanh Trí 21 48 44% 19.47
32 Trần Huỳnh Đức Thiện 29 48 60% 16.9
33 Hạ Hoa Dao 34 48 71% 26.75
34 Ha van huy 32 40 80% 21.85
35 phạm tây 13 21 62% 6.72
36 Hung Nguyen 18 42 43% 29.9
37 Trần Thanh Nhàn 26 46 57% 20.43
38 Nguyen Thi Hoa 33 48 69% 14.5
39 Cười Cái Coi 22 47 47% 17.65
40 GIANG THẾ NAM 30 40 75% 8.82
41 hồ di quyên 20 47 43% 36.42
42 Hột Mítt 32 40 80% 14.68
43 đoàn thị nga 33 45 73% 21.1
44 Hoài Lê 37 48 77% 17.18
45 Lê Thị Trinh 7 26 27% 26.68
46 vn plut 20 33 61% 11.28
47 Trần Khánh Huyền 38 47 81% 42.3
48 Kim Kim 15 41 37% 16.17
49 Làng Nướng 0 1 0% 60.73
50 Hoàn Minh 24 47 51% 25.97
51 Phương Thảo 41 48 85% 12.85
52 Tsằn Lý Bảo Châu 11 13 85% 10.88
53 Nguyễn Văn Tiến 21 48 44% 13.68
54 Trung 14 45 31% 35.75
55 Nguyễn Thị Hà PHương 10 24 42% 26.23
56 Trần Vân 34 48 71% 16.05
57 Lương Thị Nga 40 48 83% 17.62
58 Mũ Len Nhỏ 41 48 85% 13.38
59 Toni's Tran 17 33 52% 14.75
60 Phương Vũ 30 48 63% 44.42
61 Ngô Minh 42 47 89% 31.2
62 Trương Thị Minh Thư 15 30 50% 36.72
63 Anh Tuấn Trần 34 40 85% 13.83
64 Chi Tran 32 48 67% 25.25
65 HỒNG ĐỨC THANH 32 48 67% 9.2
66 Ny Stella 0 0 0% 0.12
67 phan hong nhung 14 47 30% 10.05
68 Tăng Hương 32 48 67% 8.37
69 Út Đoàn 17 40 43% 25.02
70 Lê Vân 15 40 38% 5.47
71 hồng liên trì 40 48 83% 22.82
72 Vi Huynh 23 48 48% 50.85
73 pham quoc vuong 18 48 38% 22.27
74 Nguyen Thi Khanh Huyen 35 48 73% 17.57
75 Quân Rod 27 48 56% 43.42
76 ngodat 23 48 48% 13.97
77 Hồng Ydsdream 39 48 81% 34.97
78 Lâm Lan Anh 33 46 72% 24.27
79 anh mỹ 16 44 36% 18.4
80 Thanh Diệu 22 43 51% 20.72
81 phamthicuong 36 48 75% 21.53
82 Nhựt Minh Phan 20 48 42% 16.4
83 Lê Mỹ Nữ 32 48 67% 15.32

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12