Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Quân Rod

  • Trường THPT Số 1 Phù Mỹ - Bình Định
  • 1535

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 31 29%
Môn Lí lớp 12 1105 552 64%
Môn Hóa lớp 12 460 178 58%
Môn Sinh lớp 12 -40 133 40%
Môn Anh lớp 12 0 50 86%
Tổng cộng: 1525 944 59%

Comment giao lưu với Quân Rod

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com