Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên hồng liên trì

  • THPT Tống Duy Tân - Thanh Hóa
  • 2395

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 19 84%
Môn Hóa lớp 12 590 501 74%
Môn Sinh lớp 12 1795 1469 77%
Tổng cộng: 2385 1989 76%

Comment giao lưu với hồng liên trì

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com