Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Songluan

  • THPT Tống Duy Tân - Thanh Hóa
  • 3050

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 50 66%
Môn Hóa lớp 12 920 1000 69%
Môn Sinh lớp 12 2120 1995 78%
Môn Anh lớp 12 0 50 48%
Tổng cộng: 3040 3095 74%

Comment giao lưu với Songluan

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com