Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hạ Hoa Dao

  • Trường THPT Chuyên Quảng Bình - Quảng Bình
  • 1695

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 2 0%
Môn Hóa lớp 12 10 235 47%
Môn Sinh lớp 12 1675 1582 71%
Môn Anh lớp 12 0 16 50%
Tổng cộng: 1685 1835 68%

Comment giao lưu với Hạ Hoa Dao

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com