Đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đề số 2

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 49 câu - Số lượt thi : 315

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Các đoạn mạch xoay chiều AM, MN, NB lần lượt chứa các phần tử: biến trở R, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L, tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, còn tần số góc ω thay đổi được. Để số chỉ của vôn kế lí tưởng đặt giữa hai điểm A, N không phụ thuộc giá trị của R thì ω phải có giá trị

Câu 2: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 = 4410 A0 và λ2. Trên màn trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu của vân trung tâm còn có chín vân sáng khác. Giá trị của λ2 bằng

Câu 3: Người ta dựa vào tính chất của quang phổ nào sau đây của vật phát sáng để xác định nhiệt độ của vật

Câu 4: Một quả cầu kim loại đang ở trạng thái cô lập và trung hòa về điện. Chiếu chùm tia X vào vỏ cầu này một thời gian rồi ngừng chiếu, sau đó vỏ cầu sinh ra

Câu 5: Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t1 = π/48 s, động năng của một vật dao động điều hòa tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm về 0,064 J. Biết rằng ở thời điểm t1 thế năng dao động của vật cũng bằng 0,064 J. Cho khối lượng của vật là 100g. Biên độ dao động của vật bằng

Câu 6: Một đặc điểm quan trọng của sự phát quang là nó còn kéo dài một thời gian Δt sau khi tắt ánh sáng kích thích. Đối với sự huỳnh quang và sự lân quang thì thời gian đó lần lượt là Δthq và Δtlq. Chọn phát biểu đúng:

Câu 7: Đồng vị là

Câu 8: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 19 cm, dao động cùng pha theo phương thẳng đứng với tần số 25 Hz. Tốc độ truyền sóng ở mặt chất lỏng là 50 cm/s. Trên đoạn AB ( kể cả A, B) có:

Câu 9: Đặc điểm nào sau đây là một trong các đặc điểm khác nhau giữa sự phân hạch và sự phóng xạ

Câu 10: Điều nào sau đây sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha

Câu 11: Một chất điểm khối lượng m chuyển động trên trục Ox với phương trình: x = Acos2(ωt + φ ). Vật này dao động điều hòa với

Câu 12: Thiết bị điều khiển từ xa được chế tạo dựa trên tính chất và công dụng của tia nào dưới đây

Câu 13: Giới hạn quang điện của canxi là 450 nm. Công thoát electron khỏi canxi và công thoát electron khỏi đồng khác nhau 1,38 eV. Giới hạn quang điện của đồng bằng

Câu 14: Electron sẽ bứt ra khỏi 1 kim loại nếu:

Câu 15: Thiết bị hay linh kiện nào dưới đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong

Câu 16: Chọn phát biểu sai về quá trình truyền sóng cơ

Câu 17: Mạch điện AB gồm điện trở thuần R = 50 Ω, cuộn dây có độ tự cảm L = 0,4/π H và điện trở r = 60 Ω, tụ điện có điện dung C thay đổi được mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên vào điện áp uAB = 220\sqrt{2}cos(200πt) V (t tính bằng s). Người ta thấy rằng khi C = Cm thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây và tụ điện đạt cực tiểu Umin. Giá trị của C­m và Umin lần lượt là 

Câu 18: Các mức năng lượng của nguyên tử hidro được xác định theo công thức En = -13,6/n2 (eV) (n = 1, 2, 3…). Nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản sẽ hấp thụ photon có năng lượng bằng

Câu 19: Sóng nào sau đây không là sóng điện từ

Câu 20: Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 25pF và cuộn dây có độ tự cảm 27 µH. sóng điện từ do mạch này phát ra thuộc vùng nào trong thang sóng vô tuyến

Câu 21: Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = 6cos( 10t + 5π/6) cm và x2 = 6cos( -10t + π/2) cm (t tính bằng s). gia tốc cực đại của vật bằng

Câu 22: Mạch dao động gồm: tụ điện 50 µF, cuộn dây có độ tự cảm 5,0 mH và điện trở 0,10Ω. Muốn duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ bằng 6,0 V, người ta bổ sung năng lượng cho mạch nhờ một cái pin 15,5 kJ. Điện năng dự trữ trong pin sẽ hết sau thời gian

Câu 23: Trên sợi dây đàn dài 65cm sóng ngang truyền với tốc độ 572 m/s. Dây đàn phát ra bao nhiêu họa âm (kể cả âm cơ bản) trong vùng âm nghe được

Câu 24: Tại O có một nguồn phát âm thanh đẳng hướng với công suất không đổi. Một người đi bộ từ A đến C theo một đường thẳng và lắng nghe âm thanh từ nguồn O  thì nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I rồi lại giảm xuống I. Khoảng cách AO bằng

Câu 25: Một con lắc lò xo gồm lò xo k = 100 N/m và vật nặng m = 160 g đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật đến vị trí lò xo dãn 24,0 mm rồi thả nhẹ. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là µ = 5/16. Lấy g = 10 m/s2. Từ lúc thả đến lúc dừng, vật đi được quãng đường bằng

Câu 26: Một vật dao động trên trục Ox với phương trình x = 5,0cos(5πt + π/3) cm, t tính bằng s. Trong giây đầu tiên kể từ t = 0, vật 3 lần đi qua vị trí x = x1. Giá trị x1 bằng:

Câu 27: Đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp được mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Khi điều chỉnh biến trở đến các giá trị 16Ω và 64Ω thì công suất của mạch bằng nhau và bằng 80W. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng

Câu 28: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ = 0,50 µm. Hai khe S1, S2 cách nhau 0,5 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn 1,5 m. Trên màn khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 tính từ vân trung tâm bằng

Câu 29: Một lò xo có độ cứng k = 40 N/m, đầu trên được giữ cố định còn phía dưới gắn vật nặng m. Nâng m lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2,5 cm. Lấy g = 10 m/s2. Trong quá trình dao động, trọng lực của m có công suất tức thời cực đại bằng

Câu 30: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, độ giảm điện áp trên đường dây tải điện một pha bằng n lần điện áp còn lại cuối đường dây này. Coi cường độ dòng điện trong mạch luôn cùng pha với điện áp. Để công suất hao phí trên đường dây giảm a lần nhưng vẫn đảm bảo công suất truyền đến nơi tiêu thụ không đổi, cần phải tăng điện áp của nguồn lên bao nhiêu lần

Câu 31: Mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L có độ tự cảm thay đổi được và tụ điện C mắc nối tiếp vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Ban đầu điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L, C lần lượt là 60 V, 120 V, 40 V. Thay đổi L để điện áp hiệu dụng trên nó là 100V, khi đó điện áp  hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng

Câu 32: Ở cùng một vị trí, con lắc đơn chiều dài l1 dao động nhỏ với chu kì x, con lắc đơn chiều dài l2 dao động nhỏ với tần số y. Con lắc đơn có chiều dài l = l1 + l2 dao động nhỏ với chu kì z là:

Câu 33: Mạng điện xoay chiều ở khu dân cư Việt Nam có điện áp hiệu dụng là 220V, tần số 50Hz. Phát biểu nào sau đây đúng với mạng điện này?

Câu 34:   Mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R = 100\sqrt{3} Ω  , cuộn dây thuần có độ tự cảm  L = 1/π (H) và có tụ C có điện dung có thể thay đổi được. Đặt điện áp u = Uocos (100πt) V vào hai đầu đoạn mạch và thay đổi điện dung C. Khi C = 10-4/(6π) F và C = C1 thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ có cùng độ lớn. Giá trị của C1 bằng:

Câu 35: Mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 20 mH và tụ điện phẳng có điện dung C = 2,0 µF, đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là Io = 5,0 mA. Biết khoảng cách giữa hai bản tụ điện là 0,10 mm. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ có giá trị cực đại bằng

Câu 36: Người ta dùng proton có động năng 2,0 MeV bắn vào hạt nhân 73Li đứng yên thì thu được hai hạt nhân X có cùng động năng. Biết năng lượng liên kết của hạt nhân X là 28,3 MeV và độ hụt khối của hạt 73Li là 0,0421 u. cho 1u = 931,5 MeV/c2; khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối. Tốc độ của hạt nhân X bằng:

Câu 37: Hạt nhân phóng xạ 23090Th. Cho biết khối lượng của các hạt nhân mU = 233,9904u; mα = 4,0015 u; mTh = 229, 9837 u. Lấy 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng của phản ứng phân rã này là:

Câu 38: Có 0,1 mol Poloni 21084Po được đặt trong một bình kín chứa một lượng lớn khí nito. Chùm hạt α, phóng ra từ nguồn phóng xạ poloni, bắn phá hạt nhân nito gây ra phản ứng (1): 42α + 14­7N → 178O + 11H. Giả sử cứ 2 hạt α phóng ra thì có một hạt gây ra phản ứng (1). Sau khoảng thời gian bằng một chu kì bán rã của poloni (138,4 ngày), thể tích (dktc) của lượng khí hidro được tạo ra nhờ phản ứng (1) bằng

Câu 39: Cho biết khối lượng nghỉ của proton, notron và electron lần lượt là mp = 938,3 MeV/c2 , mn = 939,6 MeV/c2, mc = 0,511 MeV/c2. Lấy 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân C bằng

Câu 40: Một khung dây hình chữ nhật có kích thước 20 cm x 10 cm gồm 100 vòng dây được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,318T. Cho khung quay quanh trục đói xứng của nó với tốc độ góc n = 120 vòng/phút. Chọn gốc thời gian t = 0 thì vecto pháp tuyến của khung cùng hướng với vecto cảm ứng từ. Khi t = 5/24s, suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là

Câu 41: Tại hai điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 8,0 cm, có hai nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình uA  = uB = acos(2πft). C, D là hai điểm trên mặt chất lỏng sao cho ABCD là hình vuông. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v =\sqrt{2} - 1 m/s. Để trên đoạn CD có đúng ba điểm, tại đó các phần tử dao động với biên độ cực đại thì tần số dao động của nguồn phải thỏa mãn

Câu 42: Đoạn mạch AM gồm tụ điện mắc nối tiếp với điện trở thuần, đoạn mạch MB chỉ có cuộn dây. Khi đặt vào A, B một điện áp có giá trị hiệu dụng là 100V thì điện áp hiệu dụng giữa A, M là 60V và điện áp giữa M, B có biểu thức uMB = 80\sqrt{2}cos(100πt + π/4) V. Biểu thức điện áp giữa A, M là:

Câu 43: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm L, điện trở thuần R, tụ điện C mắc nối tiếp. Gọi UL, UR, UC lần lượt là điện áp hiệu dụng trên các phần tử L, R, C. Hệ thức nào sau đây không thể xảy ra:

Câu 44: Con lắc đơn có dây dài l = 1,0m , quả nặng có khối lượng m = 100g mang điện tích q = 2. 106 C được đặt trong điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ E = 104 V/m. Lấy g = 10 m/s2. Khi con lắc đang đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường và giữ nguyên cường độ. Sau đó con lắc dao động điều hòa với biên độ góc bằng:

Câu 45: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 1,0 kg và lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ đi xuống không vận tốc đầu với gia tốc a = g/5 = 2 m/s2. Sau khi rời khỏi giá đỡ, con lắc dao động điều hòa với biên độ

Câu 46: Trong ống Cu-lít-giơ, electron đập vào anot có tốc độ cực đại bằng 0,85c. Biết khối lượng nghỉ của electron là 0,51 MeV/c2. Chùm tia X do ống Cu-lít-giơ này phát ra có bước sóng ngắn nhất bằng

Câu 47: Một tụ điện có điện dung C tích điện đến hiệu điện thế Uo được nối với cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L qua khóa k. Ban đầu khóa k ngắt. Kể từ thời điểm đóng khóa k (t = 0), độ lớn cường độ dòng điện trong mạch đặt giá trị cực đại lần thứ 2012 vào thời điểm

Câu 48: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2,0 m. Nguồn phát ra ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,40 µm; λ2 = 0,50 µm; λ3 = 0,60 µm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm là

Câu 49: Một mẫu chất đang chứa N nguyên tử chất phóng xạ phát ra n hạt trong 1 phút. Biết chu kì bán rã T của chất phóng xạ rất lớn so với 1 phút. Giá trị của T bằng 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Judas 37 50 74% 39.58
2 nguyen van trung 36 50 72% 90.08
3 Minh Duc Trinh 34 50 68% 3.73
4 CSH - 516 34 50 68% 82.98
5 Bimbim Trần 27 50 54% 88.63
6 pham tuong vi 25 50 50% 89.73
7 nguyenducminh 23 45 51% 31.28
8 Vuong Tieu Long 24 49 49% 49.28
9 nguyen thu thuong 24 50 48% 53.67
10 khuatbaduy 21 31 68% 81.77
11 Lê Trần Thế Toản 12 17 71% 51.03
12 Trịnh Công Anh 15 26 58% 19.25
13 trantrieui 15 27 56% 49.13
14 pham hieu 15 30 50% 51.88
15 ʚɞViệt Thắngʚɞ 16 34 47% 75.3
16 Bảo Bối Lạc 10 14 71% 11.13
17 Xuân Quân 19 50 38% 69.62
18 The Vu 19 50 38% 39.98
19 Trần Vân Anh 19 50 38% 67.03
20 Vì Sao Thế 18 50 36% 68.9
21 Tien Dinh Duc Dinh 14 38 37% 74.33
22 tran van lac 5 12 42% 25.57
23 Vĩnh Trường 2 3 67% 7.02
24 phạm mai phương 2 5 40% 0.3
25 Phạm Ngọc Sơn 0 7 0% 1.37
26 Phuong Uyen Nguyen 1 3 33% 8.4
27 Cẩm Thúy 11 48 23% 9.88
28 tran thi huyen 37 49 76% 82.6
29 Kim Ngưu 23 49 47% 19.5
30 nguyễn văn dũng 6 19 32% 72.4
31 Lê Văn Dũng 3 8 38% 7.62
32 Trần Vỹ 1 8 13% 15.5
33 VuducDai 15 50 30% 62.97
34 Nguyễn Thị Hường 14 50 28% 31.82
35 Học mãi 13 50 26% 1.55

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12