Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vĩnh Trường

  • Trường THPT Nguyễn Trãi - Đồng Nai
  • 1201

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 4 2 100%
Môn Lí lớp 12 777 558 80%
Môn Hóa lớp 12 406 312 81%
Môn Sinh lớp 12 4 5 60%
Tổng cộng: 1191 877 80%

Comment giao lưu với Vĩnh Trường

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com