Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bảo Bối Lạc

  • Trường THPT Thanh Miện - Hải Dương
  • 9046

Cấp độ thành viên

11
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 11 73%
Môn Lí lớp 12 5616 1699 71%
Môn Hóa lớp 12 3469 1108 70%
Môn Sinh lớp 12 5 116 34%
Môn Anh lớp 12 -60 69 28%
Tổng cộng: 9030 3003 68%

Comment giao lưu với Bảo Bối Lạc

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com