Đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu đề số 1

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 48 câu - Số lượt thi : 421

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tìm phát biểu sai: Hai nguyên tố khác nhau có đặc điểm quang phổ vạch  khác nhau về:

Câu 2: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm ( MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 5λ1/3 thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là

Câu 3: Cho 3 vạch có bước sóng dài nhất ở 3 dãy vạch quang phổ H2 là: 0,1216 µm, 0,6563 µm, 1,8751 µm. Có thể tìm được bức xạ thuộc dãy Laiman có bước sóng nào

Câu 4: Một chất bán dẫn có giới hạn quang dẫn là 0,62 µm. Chiếu vào chất bán dẫn đó lần lươt các chùm bức xạ đơn sắc có tần số f1 = 4,5.1014Hz; f2 = 5,0.1013 Hz; f3 = 6,5.1013 Hz; f4 = 6,0.1014 Hz thì hiện tượng quang dẫn sẽ xảy ra với:

Câu 5: Chọn phát biểu sai: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất hao phí

Câu 6: Trên mặt một chất lỏng, tại O có một nguồn sóng cơ dao động có tần số f = 30 Hz. Vận tốc truyền sóng là một giá trị nào đó trong khoảng từ 1,6 m/s đến 2,9 m/s. Biết tại điểm M cách O một khoảng 10 cm sóng tại đó luôn dao động ngược pha với dao động tại O. Giá trị của vận tốc đó  bằng:

Câu 7: Trong dao động điều hòa, gia tốc tức thời biến đổi

Câu 8: Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 2l2 thì liên hệ giữa tần số góc của chúng

Câu 9: Hạt nhân poloni 21084Po phóng ra hạt α và biến thành hạt nhân chì (Pb) bền, có chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu poloni nguyên chất. Hỏi sau bao lâu số hạt nhân chì được tạo ra trong mẫu lớn gấp ba số hạt nhân poloni còn lại

Câu 10: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa x1 = \sqrt{2} cos(2t + π/3) (cm) và x2 = \sqrt{2}cos(2t – π/6) (cm). Phương trình dao động tổng hợp là:

Câu 11: Một vật nhỏ khối lượng m = 100 g được treo vào một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40 N/m. Kích thích để con lắc dao động điều hòa (bỏ qua các lực ma sát) với cơ năng bằng 0,05 J. Gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của vật tương ứng là

Câu 12: Điều nào sau đây đúng khi nói về hiện tượng giao thoa sóng

Câu 13: Một dây đàn hồi AB dài 2m , đầu B cố định, đầu A gắn vào một bản rung dao động với tần số 50 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là 50 m/s. Khi có sóng dừng thì trên dây có số nút là

Câu 14: Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz và luôn dao động đồng pha. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s, coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2

Câu 15: Trên mặt thoáng của một chậu nước người ta gây ra hai nguồn dao động A, B có cùng phương trình u = 5cos50πt (cm/s). Vận tốc truyền sóng v = 1,5 m/s. Biên độ dao động tại điểm M cách A 16 cm và cách B 10 cm là

Câu 16: Chọn phát biểu đúng khi nói về đặc trưng sinh lý của âm

Câu 17: Trong mạch điện chỉ có tụ điện C. Đặt hiệu điện thế xoay chiều giữa hai bản tụ điện C thì có dòng điện xoay chiều trong mạch. Điều này được giải thích là có electron đi qua điện môi giữa hai bản tụ. Hãy chọn câu đúng

Câu 18: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, vecto cảm ứng từ \vec{B} và vecto điện trường \vec{E} luôn

Câu 19: Nhận xét nào sau đây là không đúng:

Câu 20: Cho mạch điện LRC mắc nối tiếp theo thứ tự trên với cuộn dây thuần cảm. Biết L = 1/π (H), C = 2.10-4/π (F), R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế có biểu thức u = U0sin100πt (V). Để uc chậm pha 2π/3 so với uAB thì

Câu 21: Đồng vị của Magie 2412Mg với chu kì bán rã 12s. Thời gian để khối chất mất đi 87,5 % số hạt nhân là

Câu 22: Máy phát điện một pha có roto là một nam châm điện gồm 10 cặp cực. Để phát ra dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz thì vận tốc của roto phải bằng 

Câu 23: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định. Cường độ dòng điện qua mạch là i1 = 3cos100πt (A). Nếu tụ C bị nối tắt thì cường độ dòng điện qua mạch là i2 = 3cos(100πt – π/3) (A). Hệ số công suất trong hai trường hợp trên lần lượt là 

Câu 24: Chọn câu đúng: Sóng có khả năng phản xạ ở tầng điện li là những sóng sau

Câu 25: Con lắc lò xo có m = 500 g và k = 50N/m dao động thẳng đứng với biên độ 12 cm. Lấy g = 10 m/s2. Khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là

Câu 26: Trong mạch dao động LC thì cường độ dòng điện trong mạch và điện tích của tụ điện dao động điều hòa:

Câu 27: Cho mạch điện RC; u = U\sqrt{2}cosωt (V), R thay đổi được, độ lệch pha giữa I và u ứng với hai giá trị R1 và  R2 là φ1 và φ2. Gọi P1 và P2 là công suất ứng với R1, R2. Biết (φ1 + φ2) = π/2. Liên hệ giữa P1 và P2

Câu 28: Một mạch dao động điện từ LC, ở thời điểm ban đầu điện tích trên tụ đạt cực đại Qo = 10-8 C. Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2 µs. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là

Câu 29: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một cuộn dây chỉ có độ tự cảm L = 1/2π (H) thì cường độ dòng điện qua cuộn dây có biểu thức i = 3\sqrt{2}cos(100πt + π/6) (A). Nếu đặt điện áp nói trên vào hai bản tụ của tụ điện có điện dung C = 10-4/π (F) thì biểu thức nào trong các biểu thức sau đúng với biểu thức dòng điện

Câu 30: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1mH và một tụ điện có điện dung thay đổi được. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có tần số từ 3 MHz đến 4MHz thì điện dung của tụ phải thay đổi trong khoảng

Câu 31: Bên dưới mặt nước đủ rộng có một nguồn sáng trắng kích thước nhỏ. Trên mặt nước quan sát thấy

Câu 32: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Hiệu khoảng cách từ hai khe đến vị trí quan sát được vân sáng bậc 4 là

Câu 33: Cho mạch điện như hình vẽ: R = 50 Ω, cuộn thuần cảm L =\sqrt{3} /2π (H), điện trở của ampe kế không đáng kể. Đặt vào hai đầu AB một hiệu điện thế u = 240\sqrt{2}cos(100πt) (V). Điều chỉnh C để cho hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Tính UCmax

Câu 34: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động điều hòa của con lắc đơn

Câu 35: Xét hai bức xạ đơn sắc đỏ và tím trong nước. Kết luận nào sau đây là đúng

Câu 36: Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên con lắc đơn dao động điều hòa với ch kì T. Khi thanh máy đi lên thẳng đứng, chậm dàn đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằng

Câu 37: Cho giới hạn quang điện của catot là λ0 = 0,66 µm và đặt giữa anot và catot hiệu điện thế dương UAK = 1,5 (V). Động năng cực đại của quang electron khi đập vào anot nếu dùng bức xạ có λ = 0,33 µm là

Câu 38: Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân

Câu 39: MeV/c2 là đơn vị đo

Câu 40:   Một mạch điện xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp phần tử Y. Biết rằng X và Y là một trong 3 phần tử R, C, cuộn dây. Đặt một hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u = U\sqrt{2}cosωt (V) thì hiệu điện thế hiệu dụng UX = U\sqrt{3}, UY = 2U và u không chậm pha hơn cường độ dòng điện i. Hai phần tử X và Y tương ứng phải là

Câu 41: Cho phản ứng hạt nhân 2­1D + 31T  → α + n +17,6 MeV. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp 10g khí heli là

Câu 42: Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10W. Cho rằng khi âm truyền đi thì cứ 1m, năng lượng âm lại bị giảm 5% do sự hấp thụ của môi trường. Biết cường độ âm chuẩn Io = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m là

Câu 43: Một hạt nhân 21084Po ban đầu đứng yên, phóng ra hạt α có động năng Kα = 5,21 MeV. Năng lượng tỏa ra khi hạt nhân trên bị phân rã là (xem khối lượng hạt nhân gần đúng bằng số khối tính theo đơn vị u)

Câu 44: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4s và 8cm. Chọn trục xx’ thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t= 0 khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 và π2 = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là

Câu 45: Chọn câu đúng. Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 5mH và  tụ điện có điện dung 50µF. Hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ điện là 10 V. Năng lượng của mạch dao động là

Câu 46: Trong thí nghiệm I-âng vầ giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1,2 m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,76 µm. Bước sóng lớn nhất của bức xạ cho  vân sáng tại điểm M trên màn cách vân trung tâm một khoảng 195 mm là

Câu 47: Một máy tăng thế lí tưởng có tỉ số vòng dây giữa các cuộn sơ cấp N1 và thứ cấp N2 là 3. Biết cường độ và hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là I1 = 6A, U1 = 120V. Cường độ và hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp là

Câu 48: Trong công nghiệp cơ khí, người ta dựa vào tính chất nào sau đây của tia tử ngoại mà người ta sử dụng nó để tìm các vết nứt trên bề mặt các vật bằng kim loại

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Judas 43 50 86% 80.02
2 Nguyễn Thành Tâm 42 50 84% 1.97
3 Trần Quốc Thế 41 50 82% 2.1
4 tran thuy linh 41 50 82% 55.95
5 Vũ Trọng Đôn 39 49 80% 50.08
6 Trần Vân Anh 39 50 78% 66.43
7 Minh Duc Trinh 39 50 78% 98.87
8 Vu Minhnhat 38 47 81% 89.98
9 Nguyen The Tinh 39 50 78% 48.98
10 Trucio Trush Le 36 43 84% 88.97
11 nguyennhuthoa 35 42 83% 80.55
12 Khanh 36 46 78% 7.3
13 nguyễn ngọc tuyến 37 50 74% 64.52
14 Do Thi Thu Thuy 37 50 74% 14.1
15 cuong 36 50 72% 54.6
16 Bimbim Trần 36 50 72% 65.23
17 Nguyễn Văn Tài 34 44 77% 55.7
18 nguyen duy nhat 35 47 74% 89.02
19 Na Thư 36 50 72% 4.15
20 lê trọng dương 35 50 70% 86.32
21 Lê Mạnh Hùng 34 49 69% 79.27
22 Trịnh Công Anh 31 43 72% 41.02
23 nguyenducminh 33 50 66% 69.97
24 Wan Win 30 44 68% 7.18
25 trantrieui 32 50 64% 70
26 huy trinh quang 32 50 64% 85.13
27 Oanh Hyuk 31 50 62% 75.7
28 Vuong Tieu Long 30 47 64% 61.12
29 bui van tien 30 50 60% 79.83
30 Xuân Quân 29 50 58% 64.13
31 Thu Phong 27 44 61% 80.25
32 Bông Bằng Lăng Đỏ 23 34 68% 94.93
33 khuatbaduy 24 38 63% 88.88
34 Bùi Trung Hoàng 30 48 63% 82.47
35 thế mạnh 21 36 58% 83.05
36 Duc Thai Le 21 38 55% 47.93
37 Minh Phú 17 27 63% 6.48
38 Hatake Kakashi 14 21 67% 13.3
39 Tuyet Yeu Thuong 11 14 79% 14.82
40 Trái Tim Cô Đơn 22 50 44% 81.53
41 Nhi Yến 13 24 54% 36.67
42 tranhoangtrong 11 18 61% 26.37
43 tranthao 17 39 44% 49.42
44 nguyen thi ngoc tram 20 50 40% 77.57
45 nguyễn quang tiến 18 49 37% 26.92
46 ta huy thuc 2 2 100% 36.7
47 nguyễn khánh 3 6 50% 25.45
48 Lê Văn Dũng 1 1 100% 0.58
49 le ngoc long 6 17 35% 69.52
50 nguyen viet viet 1 2 50% 0.15
51 tran thi huyen 40 48 83% 54.22
52 Nhất Thiên Bình 12 29 41% 90.35
53 Phạm Sỹ Tiến 31 47 66% 77.75
54 nguyễn văn dũng 0 0 0% 90.57
55 Tien Dinh Duc Dinh 0 0 0% 90.08
56 nguyen yungmi 33 48 69% 38.28
57 Giang Koy 0 2 0% 2.77
58 tuan 0 0 0% 2.48
59 Thy Nga 0 0 0% 0.08
60 Duongdinhsang 0 0 0% 0.18
61 maido 0 0 0% 0.05
62 HOÁ HỌC 0 0 0% 0.03
63 tuan ho 0 0 0% 91.05
64 pham nguyen dang huy 37 48 77% 90.48
65 Yotsuba Chan 0 1 0% 0.35
66 nguyen van chien 0 1 0% 0.68
67 phanthanhduy 0 1 0% 0.28
68 Nguyễn Thanh Phong 5 17 29% 0.4
69 Nguyễn Thị Hường 16 50 32% 4.03
70 Thầy Phạm Quốc Vượng 1 5 20% 0.27
71 Hồ Sỹ Ngọc 0 3 0% 1.02
72 do truong giang 1 10 10% 0.38
73 Đăng Nguyễn 14 50 28% 1.38
74 buithisen 14 50 28% 1.98

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12