Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tuyet Yeu Thuong

  • TT GDTX Đức Cơ - Gia Lai
  • 1108

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 3 12 42%
Môn Lí lớp 12 273 229 77%
Môn Hóa lớp 12 822 620 78%
Tổng cộng: 1098 861 77%

Comment giao lưu với Tuyet Yeu Thuong

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com