`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu 190668:

A.

B.

C.

D.

Câu hỏi : 190668

Phương pháp giải:

Vẽ đồ thị hàm số \((C)\) sau đó dựa vào đồ thị để nhận xét khoảng \(m.\)

  • Đáp án : A
    (3) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com