Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 6

Học tốt Môn Toán cùng Thầy Đỗ Văn Bảo

 • 1. Ước và bội của một số nguyên

  Đã phát hành : 07/05/2023 Xem ngay
 • 2. Quan hệ chia hết và tính chất

  Đã phát hành : 22/04/2023 Xem ngay
 • 3. Cách ghi số tự nhiên

  Đã phát hành : 17/04/2023 Xem ngay
 • 4. Ước và bội của một số nguyên

  Đã phát hành : 04/04/2022 Xem ngay
 • 5. Quan hệ chia hết và tính chất

  Đã phát hành : 20/03/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Toán cùng Cô Hoàng Liên Nhung

 • 1. Tỉ số và tỉ số phần trăm

  Đã phát hành : 07/06/2023 Xem ngay
 • 2. Hình có trục đối xứng

  Đã phát hành : 22/05/2023 Xem ngay
 • 3. Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên

  Đã phát hành : 02/05/2023 Xem ngay
 • 4. Hình vuông. Tam giác đều. Lục giác đều

  Đã phát hành : 22/04/2023 Xem ngay
 • 5. Tập hợp. Phần tử của tập hợp

  Đã phát hành : 17/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Toán cùng Cô Phương Thu Trang

 • 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

  Đã phát hành : 02/05/2023 Xem ngay
 • 2. Hình chữ nhật. Hình thoi

  Đã phát hành : 27/04/2023 Xem ngay
 • 3. Số nguyên âm

  Đã phát hành : 22/04/2023 Xem ngay
 • 4. Tập hợp

  Đã phát hành : 17/04/2023 Xem ngay
 • 5. Ước chung và ước chung lớn nhất

  Đã phát hành : 17/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Toán cùng Cô Nguyễn Thị Yến

 • 1. Tính đối xứng của hình phẳng

  Đã phát hành : 02/06/2023 Xem ngay
 • 2. Ôn tập chuyên đề - Phân số

  Đã phát hành : 27/05/2023 Xem ngay
 • 3. Thực hiện phép tính - Tiết 1

  Đã phát hành : 22/04/2023 Xem ngay
 • 4. Viết tập hợp, tập hợp con và sử dụng các kí hiệu.

  Đã phát hành : 17/04/2023 Xem ngay
 • 5. Các bài toán về đếm số, chữ số

  Đã phát hành : 17/04/2023 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com