Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 8

Học tốt Môn Toán cùng Thầy Đỗ Văn Bảo

 • 1. Tứ giác

  Đã phát hành : 01/05/2023 Xem ngay
 • 2. Đơn thức

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay
 • 3. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

  Đã phát hành : 29/04/2022 Xem ngay
 • 4. Trường hợp đồng dạng thứ nhất

  Đã phát hành : 19/04/2022 Xem ngay
 • 5. Rút gọn phân thức

  Đã phát hành : 30/03/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Toán cùng Cô Phạm Thanh Loan

 • 1. Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến (tiết 1)

  Đã phát hành : 17/05/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Toán cùng Cô Nguyễn Thanh Hải

 • 1. Hình chóp tam giác đều - Hình chóp tứ giác đều

  Đã phát hành : 23/05/2023 Xem ngay
 • 2. Định lí Pythagore

  Đã phát hành : 23/05/2023 Xem ngay
 • 3. Đơn thức và đa thức nhiều biến

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Toán cùng Cô Nguyễn Thị Yến

 • 1. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, nhóm các hạng tử

  Đã phát hành : 23/05/2023 Xem ngay
 • 2. Đa thức, các phép toán của đa thức

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Toán cùng Thầy Bùi Duy Vinh

 • 1. Đồng dư

  Đã phát hành : 25/05/2022 Xem ngay
 • 2. Định lí Ta-let, định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét trong tam giác

  Đã phát hành : 24/04/2022 Xem ngay
 • 3. Luyện tập chung về tam giác đồng dạng

  Đã phát hành : 24/04/2022 Xem ngay
 • 4. Đối xứng trục. Đối xứng tâm

  Đã phát hành : 20/03/2022 Xem ngay
 • 5. Nhân đơn thức với đa thức và đa thức với đa thức

  Đã phát hành : 05/03/2022 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com