Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Học thử miễn phí lớp 8

Học tốt Môn Toán cùng Thầy Đỗ Văn Bảo

 • 1. Thu thập và phân loại dữ liệu

  Đã phát hành : 10/10/2023 Xem ngay
 • 2. Định lí Thalès trong tam giác

  Đã phát hành : 02/10/2023 Xem ngay
 • 3. Tứ giác

  Đã phát hành : 01/05/2023 Xem ngay
 • 4. Đơn thức

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay
 • 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

  Đã phát hành : 29/04/2022 Xem ngay

Học tốt Môn Toán cùng Cô Phạm Thanh Loan

 • 1. Hàm số

  Đã phát hành : 19/10/2023 Xem ngay
 • 2. Định lí Pythagore

  Đã phát hành : 22/09/2023 Xem ngay
 • 3. Phân thức đại số (tiết 1)

  Đã phát hành : 15/08/2023 Xem ngay
 • 4. Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến (tiết 1)

  Đã phát hành : 17/05/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Toán cùng Cô Nguyễn Thanh Hải

 • 1. Phân thức đại số

  Đã phát hành : 15/11/2023 Xem ngay
 • 2. Định lí Thalès trong tam giác

  Đã phát hành : 30/09/2023 Xem ngay
 • 3. Thu thập và phân loại dữ liệu

  Đã phát hành : 09/08/2023 Xem ngay
 • 4. Hằng đẳng thức đáng nhớ

  Đã phát hành : 08/08/2023 Xem ngay
 • 5. Định lí Pythagore

  Đã phát hành : 20/07/2023 Xem ngay

Học tốt Môn Toán cùng Cô Nguyễn Thị Yến

 • 1. Định lí Talet

  Đã phát hành : 30/08/2023 Xem ngay
 • 2. Các phép toán và tính chất về phân thức đại số

  Đã phát hành : 04/07/2023 Xem ngay
 • 3. Định lý Pythagore

  Đã phát hành : 12/06/2023 Xem ngay
 • 4. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, nhóm các hạng tử

  Đã phát hành : 23/05/2023 Xem ngay
 • 5. Đa thức, các phép toán của đa thức

  Đã phát hành : 15/04/2023 Xem ngay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com