Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chính sách sử dụng dữ liệu

Các dữ liệu thu thập và sử dụng

1. Các dữ liệu cá nhân

Trong quá trình sử dụng hệ thống tuyensinh247.com (bao gồm cả web và app) chúng tôi có thể lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân của bạn như sau:

 • - Địa chỉ Email

 • - Họ và tên bạn nhập vào

 • - Số điện thoại

 • - Các dữ liệu phát sinh trong quá trình bạn học tập trên trang

Dữ liệu này được thu thập khi bạn đăng ký tài khoản sử dụng với chúng tôi. 

2. Dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng website/app

Các dữ liệu này bao gồm (không giới hạn) các thông tin như: Địa chỉ IP, Loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, trang bạn sử dụng, thời gian, thời lượng sử dụng website. Trong trường hợp bạn sử dụng thiết bị di động thì có thẻ bao gồm (không giới hạn) các thông tin như thông tin về thiết bị của bạn, mẫu thiết bị, hệ điều hành. Chúng tôi thu thập và sử dụng các thông tin này trong quá trình trình duyệt hoặc thiết bị của bạn gửi các yêu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

3. Các thông tin từ mạng xã hội bên thứ 3

Chúng tôi cung cấp chức năng cho phép bạn đăng ký, đăng nhập để sử dụng dịch vụ thông qua các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ 3 dưới đây:

 • - Google

 • - Facebook

 • - Apple Id

Nếu bạn quyết định đăng ký hoặc cấp quyền cho chúng tôi vào các dịch vụ mạng xã hội bên thứ 3 này chúng tôi có thể thu thập một số thông tin đi kèm với tài khoản mạng xã hội của bạn như Họ tên, Email

Bạn có quyền lựa chọn có chia sẻ những thông tin này với chúng tôi hay không. Nếu bạn đồng ý cung cấp các thông tin này cũng như thông tin dữ liệu cá nhân trong quá trình đăng ký đồng nghĩa với việc bạn cho chúng tôi quyền để sử dụng, lưu trữ các thông tin này.

4. Cách chúng tôi thu thập dữ liệu

Chúng tôi sử dụng Cookies và các công nghệ thu thập liên quan để thu thập các dữ liệu hoạt động của bạn trên trang của chúng tôi. Các công nghệ sử dụng bao gồm:

 • - Cookies và Cookies của trình duyệt: Là 1 file nhỏ sẽ gửi kèm khi trình duyệt của bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tắt tính năng cookie tuy nhiên một số chức năng sẽ không hoạt động đúng

 • - Local storage: Là một phần lưu trữ nhỏ trên trình duyệt của bạn. Bạn cũng có thể thiết lập để trình duyệt tắt bỏ tính năng này tuy nhiên một số chức năng sẽ không hoạt động

5. Về việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • - Cung cấp và bảo trì dịch vụ của chúng tôi

 • - Quản lý tài khoản của bạn: Dữ liệu của bạn cho phép chúng tôi định danh và cung cấp các chức năng khác nhau
 • - Để liên hệ với bạn: Để có thể liên hệ với bạn qua Email, SMS, Phone call gửi các thông báo về kết quả học tập
 • - Để cung cấp cho bạn các chức năng cá nhân hóa lộ trình học tập, tiến trình học tập chi tiết.
 • - Để quản lý yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi
 • - Cho mục đích khác như các dịch vụ phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, các chương trình khuyến mại để đánh giá và nâng cao chất lượng phục vụ của chúng tôi

6. Về việc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân

Khi bạn cần xóa tài khoản cũng như toàn bộ các thông tin cá nhân khác vui lòng liên hệ theo số hotline 18006947 (Miễn phí) hoặc gửi email về lienhe@tuyensinh247.com để được hướng dẫn nếu bạn muốn xóa tài khoản cũng như các thông tin cá nhân khác. Chi tiết hơn tại đây


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com