Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Câu 1: Despite (A) the time of the year, yesterday’s (B) temperature was enough hot (C) to turn on (D) the air conditioning.

A. Despite

B. yesterday’s

C. enough hot

D. to turn on

Câu hỏi : 300104

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề chỉ kết quả

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  enough hot => hot enough

  S + V + adj / adv + enough (for O) + to-inf.                                 

  S + V + enough + N + to-inf.

  Tạm dịch: Bất chấp thời gian này trong năm, nhiệt độ ngày hôm qua đã đủ nóng để bật điều hòa.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: This (A) concert is (B) more worse (C) than I expected it to be (D).

A. This

B. is

C. more worse

D. to be

Câu hỏi : 300105

Phương pháp giải:

Kiến thức: So sánh hơn của tính từ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  more worse => worse

  Dạng so sánh hơn của tính từ “bad” là “worse”

  Tạm dịch: Buổi hòa nhạc này tệ hơn tôi mong đợi

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: Recovery after the accident will be (A) a continual (B) process that (C) may take several months (D).

A. will be

B. continual

C. that

D. months

Câu hỏi : 300106

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  continual => continuous

  continual (a): (thường mang nghĩa không tốt) liên tục, không ngớt

  continuous (a): liên tục

  Tạm dịch: Phục hồi sau tai nạn sẽ là một quá trình liên tục có thể mất vài tháng.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com