`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét các nhân tố: mức độ sinh sản (B), mức độ tử vong (D), mức độ xuất cư (E) và mức độ nhập cư (I) của một quần thể. Trong trường hợp nào sau đây thì kích thước của quần thể tăng lên?

Câu 350937: Xét các nhân tố: mức độ sinh sản (B), mức độ tử vong (D), mức độ xuất cư (E) và mức độ nhập cư (I) của một quần thể. Trong trường hợp nào sau đây thì kích thước của quần thể tăng lên?

A. B +I>D + E. 

B. B +I<D + E. 

C. B + I=D + E. 

D. B=D,I<E.

Câu hỏi : 350937
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong trường hợp B +I>D + E thì kích thước quần thể sẽ tăng.

  B,D : kích thước quần thể giảm

  C kích thước quần thể không đổi.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com