Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hỗn hợp MgO và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl 20% vừa đủ thì thu được 6,72 lít khí (đktc) và 38 gam muối. Thành phần phần trăm của MgO và MgCO3 là:

Câu 367604:

Cho hỗn hợp MgO và MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl 20% vừa đủ thì thu được 6,72 lít khí (đktc) và 38 gam muối. Thành phần phần trăm của MgO và MgCO3 là:

A. 27,3% và 72,7%.

B. 25% và 75%.

C. 13,7% và 86,3%. 

D.

55,5% và 44,5%.

Câu hỏi : 367604

Phương pháp giải:

- Muối thu được là MgCl2, khí CO2 sinh ra từ phản ứng của MgCO3 tác dụng với dung dịch HCl.


- PTHH: MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O


MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O


- Tính % khối lượng theo công thức:


\(\% {m_A} = \frac{{{m_A}}}{{{m_{hh}}}}.100\% \)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \({n_{MgC{l_2}}} = \frac{{38}}{{95}} = 0,4(mol);{n_{C{O_2}}} = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3(mol)\)

            MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2O

  (mol)    0,3 ←                      0,3  ← 0,3

             MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

  (mol)     0,1 ←                  0,1

  Có:\(\left\{ \begin{array}{l}{m_{MgO}} = 0,1.40 = 4(g)\\{m_{MgCO{}_3}} = 0,3.84 = 25,2(g)\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\% {m_{MgO}} = \frac{4}{{29,2}}.100\%  = 13,7\% \\\% {m_{MgCO{}_3}} = 100\%  - 13,7\%  = 86,3\% \end{array} \right.\)

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com