Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron:

a) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

b) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O

c) Fe(OH)2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Câu 367739: Cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron:


a) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + MnSO4 + H2O


b) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O


c) Fe(OH)2 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Câu hỏi : 367739

Phương pháp giải:

Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử bằng phương pháp thăng bằng electron:


1. Xác định số oxi hóa của những nguyên tố có số oxi hóa thay đổi.


2. Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, cân bằng mỗi quá trình.


3. Tìm hệ số thích hợp sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron do chất oxi hóa nhận.


4. Đặt hệ số của chất oxi hóa và chất khử vào sơ đồ phản ứng. Hoàn thành phương trình hóa học.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) \(\mathop {Fe}\limits^{ + 2} S{O_4} + {\rm{ }}K\mathop {Mn}\limits^{ + 7} {O_4} + {\rm{ }}{H_2}S{O_4} \to {\rm{ }}{\mathop {Fe}\limits^{ + 3} _2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {\rm{ }}{K_2}S{O_4} + {\rm{ }}\mathop {Mn}\limits^{ + 2} S{O_4} + {\rm{ }}{H_2}O\)

  → PTHH: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

  b) \(\mathop {Al}\limits^0 {\rm{ }} + {\rm{  }}H\mathop N\limits^{ + 5} {O_3} \to {\rm{  }}\mathop {Al}\limits^{ + 3} {\left( {N{O_3}} \right)_3} + {\rm{  }}\mathop {{N_2}}\limits^0 {\rm{ }} + {\rm{  }}{H_2}O\)

  → PTHH: 10Al + 36 HNO3→ 10Al(NO3)3 +  3N2 + 18 H2O

  c) \(\mathop {Fe}\limits^{ + 2} {\left( {OH} \right)_2} + {\rm{ }}{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4} \to {\mathop {Fe}\limits^{ + 3} _2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {\rm{ }}\mathop S\limits^{ + 4} {O_2} + {\rm{ }}{H_2}O\)

  → PTHH: 2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com