Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mắt của một người có khoảng cực viễn là \(40\,\,cm\). Để quan sát những vật ở vô cực mà không điều tiết thì người này đeo kính sát mắt có độ tụ

Câu 389543: Mắt của một người có khoảng cực viễn là \(40\,\,cm\). Để quan sát những vật ở vô cực mà không điều tiết thì người này đeo kính sát mắt có độ tụ

A. \(2,5\,\,dp\)

B. \( - 0,25\,\,dp\)

C. \(0,25\,\,dp\)

D. \( - 2,5\,\,dp\)

Câu hỏi : 389543

Phương pháp giải:

Người có điểm cực viễn ở gần mắt là mắt bị tật cận thị, để khắc phục tật này, cần đeo sát mắt một thấu kính phân kì có \(f = - {\rm{ }}O{C_v}\) để quan sát được vật ở vô cực mà không điều tiết.


Công thức tính độ tụ: \(D = \frac{1}{f}\) với f tính bằng mét.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Người có điểm cực viễn ở gần mắt là mắt bị tật cận thị, để quan sát được vật ở vô cực mà không điều tiết, cần đeo sát mắt một thấu kính phân kì có tiêu cự:

  \(f = - O{C_v} = - 40cm = - 0,4{\rm{ }}m\)

  Kính có độ tụ: 

  \(D = \frac{1}{f} = \frac{1}{{ - 0,4}} = - 2,5(dp)\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com