Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp X chứa 2 ankan là đồng đẳng liên tiếp có tỉ khối hơi so với He là 11,7. Số đồng phân cấu tạo của ankan có phân tử khối lớn hơn là

Câu 426249: Hỗn hợp X chứa 2 ankan là đồng đẳng liên tiếp có tỉ khối hơi so với He là 11,7. Số đồng phân cấu tạo của ankan có phân tử khối lớn hơn là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 426249

Phương pháp giải:

Từ tỉ khối của X so với He tính được khối lượng mol trung bình của X.


Gọi công thức trung bình của 2 ankan là \({C_{\bar n}}{H_{2\bar n + 2}}\).


Từ khối lượng mol trung bình tính được giá trị của \({\bar n}\) => CTPT của 2 ankan.


Viết đồng phân cấu tạo của ankan có PTK lớn hơn.

 • Đáp án : B
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Theo đề bài \({d_{X/He}} = 11,7 \Rightarrow {\bar M_X} = 11,7.{M_{He}} = 11,7.4 = 46,8\)

  Gọi công thức trung bình của 2 ankan là \({C_{\bar n}}{H_{2\bar n + 2}}\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow 14\bar n + 2 = 46,8\\ \Rightarrow \bar n = 3,2\end{array}\)

  Do 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp nên là C3H8 và C4H10.

  Ankan có PTK lớn hơn là C4H10 và có 2 đồng phân cấu tạo là:

  CH3-CH2-CH2-CH3

  CH3-CH(CH3)-CH3

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com