Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mạch dao động LC lý tưởng, đại lượng nào không thỏa mãn phương trình vi phân dạng \(x'' + {\omega ^2}x = 0\), với \(\omega  = \dfrac{1}{{\sqrt {LC} }}\).

Câu 473648: Trong mạch dao động LC lý tưởng, đại lượng nào không thỏa mãn phương trình vi phân dạng \(x'' + {\omega ^2}x = 0\), với \(\omega  = \dfrac{1}{{\sqrt {LC} }}\).

A. Điện tích q trên mỗi bản tụ.

B. Năng lượng tụ điện.

C. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm.

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm.

Câu hỏi : 473648

Phương pháp giải:

Điện tích, cường độ dòng điện, hiệu điện thế của mạch dao động có tần số góc: \(\omega  = \dfrac{1}{{\sqrt {LC} }}\)


Năng lượng trên tụ điện và cuộn cảm dao đông với tần số góc: \(\omega ' = 2\omega  = \dfrac{2}{{\sqrt {LC} }}\)

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năng lượng trên tụ điện dao động với tần số góc \(\omega  = \dfrac{2}{{\sqrt {LC} }}\)

  \( \Rightarrow \) Tần số góc \(\omega  = \dfrac{1}{{\sqrt {LC} }}\) không phải là tần số của năng lượng tụ điện.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com