Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz,\) (S) là mặt cầu tâm \(I\left( { - 3;0;2} \right)\) và tiếp xúc mặt phẳng \(Oxy\). (S) có phương trình nào sau đây?

Câu 673508: Trong không gian \(Oxyz,\) (S) là mặt cầu tâm \(I\left( { - 3;0;2} \right)\) và tiếp xúc mặt phẳng \(Oxy\). (S) có phương trình nào sau đây?

A. \({\left( {x + 3} \right)^2} + {y^2} + {\left( {z - 2} \right)^2} = 4.\) 

B. \({\left( {x - 3} \right)^2} + {y^2} + {\left( {z + 2} \right)^2} = 4.\) 

C. \({\left( {x + 3} \right)^2} + {y^2} + {\left( {z - 2} \right)^2} = 2.\)

D. \({\left( {x - 3} \right)^2} + {y^2} + {\left( {z + 2} \right)^2} = 9.\)

Câu hỏi : 673508

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Mặt cầu \((S):{(x - a)^2} + {(y - b)^2} + {(z - c)^2} = {R^2}\)tâm \(I(a;b;c)\) bán kính \({\rm{R}}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(d\left( {I,Oxy} \right) = 2\)

  Phương trình mặt cầu tâm (S) tâm \(I\left( { - 3;0;2} \right)\), bán kính 2 là \({\left( {x + 3} \right)^2} + {y^2} + {\left( {z - 2} \right)^2} = 4.\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com