Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lộ trình sun tự chọn

Lộ trình sun luyện thi THPT & ĐH 1 môn

1 khóa luyện thi, 1 khóa luyện đề, 1 khóa tổng ôn

2,097,000

1,199,000

Lộ trình sun luyện thi THPT & ĐH 4 môn

4 khóa luyện thi, 4 khóa luyện đề, 4 khóa tổng ôn

8,388,000

3,499,000

Lộ trình SUN - Luyện thi THPT & ĐH (được đóng gói sẵn)

-43%

Lộ Trình SUN - Luyện Thi THPT Môn Toán - Thầy Nguyễn Công Chính

1 khóa luyện thi, 1 khóa luyện đề, 1 khóa tổng ôn

2,097,000

1,199,000

Lộ Trình SUN - Luyện Thi THPT Môn Văn - Cô Nguyễn Hương Thuỷ

1 khóa luyện thi, 1 khóa luyện đề, 1 khóa tổng ôn

2,097,000

1,199,000

Lộ Trình SUN - Luyện Thi THPT Môn Vật Lí - Thầy Phạm Quốc Toản

1 khóa luyện thi, 1 khóa luyện đề, 1 khóa tổng ôn

2,097,000

1,199,000

Lộ Trình SUN - Luyện Thi THPT Môn Hoá - Thầy Phạm Thanh Tùng

1 khóa luyện thi, 1 khóa luyện đề, 1 khóa tổng ôn

2,097,000

1,199,000

Lộ Trình SUN - Luyện Thi THPT Môn Sinh - Thầy Nguyễn Đức Hải

1 khóa luyện thi, 1 khóa luyện đề, 1 khóa tổng ôn

2,097,000

1,199,000

Lộ Trình SUN - Luyện Thi THPT Môn Sử - Thầy Hồ Như Hiển

1 khóa luyện thi, 1 khóa luyện đề, 1 khóa tổng ôn

2,097,000

1,199,000

Lộ Trình SUN - Luyện Thi THPT Môn GDCD - Cô Đoàn Thị Vành Khuyên

1 khóa luyện thi, 1 khóa luyện đề, 1 khóa tổng ôn

2,097,000

1,199,000

Lộ Trình SUN - Luyện Thi THPT Môn Địa

1 khóa luyện thi, 1 khóa luyện đề, 1 khóa tổng ôn

2,097,000

1,199,000

Lộ Trình SUN - Luyện Thi THPT Môn Tiếng Anh Cô Hoàng Xuân

1 khóa luyện thi, 1 khóa luyện đề, 1 khóa tổng ôn

2,097,000

1,199,000

Lộ Trình SUN - Luyện Thi THPT Môn Tiếng Anh - Cô Nguyễn Thị Hà Phương

1 khóa luyện thi, 1 khóa luyện đề, 1 khóa tổng ôn

2,097,000

1,199,000

Lộ Trình SUN - Luyện Thi THPT Môn Toán - Thầy Chí & Thầy Chính

1 khóa luyện thi, 1 khóa luyện đề, 1 khóa tổng ôn

2,097,000

1,199,000

Lộ Trình SUN - Luyện Thi THPT Môn Văn - Cô Phương, Cô Thuỷ

1 khóa luyện thi, 1 khóa luyện đề, 1 khóa tổng ôn

2,097,000

1,199,000

Lộ Trình SUN - Luyện Thi THPT Môn Vật Lí - Thầy Thế Anh, Thầy Toản

1 khóa luyện thi, 1 khóa luyện đề, 1 khóa tổng ôn

2,097,000

1,199,000

Tel: 024.7300.7989Hotline: 1800.6947

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Email: lienhe@tuyensinh247.com