Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đăng ký COMBO LỚP 6

Trọn vẹn hơn - 59%

Combo TOÀN BỘ LỚP 6

(Tất cả các khóa học lớp 6)

Giá gốc: 5,392,000

Nay chỉ còn: 2,200,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết
1. [S1+] - Cô Yến - Toán 6 - Nâng cao - Năm 2022 2. [S1] - Thầy Bảo - Toán 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống - năm 2022
hoặc [S1] - Cô Nhung - Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Năm 2022
hoặc [S1] - Cô Trang - Toán 6 - Cánh diều - năm 2022
3. [S1] - Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Cô Tạ Minh Thủy - năm 2022
hoặc [S1] - Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo - Cô Tạ Minh Thủy - năm 2022
hoặc [S1] - Ngữ văn 6 - Cánh Diều - Cô Vũ Thị Hà - năm 2022
4. [S1] - Cô Hương - Khóa tiếng Anh 6 chương trình SGK Pearson mới - năm 2022
hoặc [S1] - Cô Sinh - Khóa tiếng Anh 6 chương trình SGK Friends Plus mới - năm 2022
hoặc [S1] - Cô Ngọc Anh - Khóa tiếng Anh 6 chương trình SGK I-Learn Smart World 6 mới - năm 2022
hoặc [S1] - Cô Xuân - Khóa tiếng Anh 6 chương trình SGK Right On mới - năm 2022
5. [S+] - Cô Hoàn - Các sản phẩm học tập tiếng Anh 6 SGK chương trình mới - năm 2022 6. [S1] - Khoa học tự nhiên 6 - Cánh diều - Năm 2022
hoặc [S1] - Khoa học tự nhiên 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2022
hoặc [S1] - Khoa học tự nhiên 6 - Chân trời sáng tạo - Năm 2022
7. [S1] - Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống - năm 2022
hoặc [S1] - Lịch sử và Địa lí 6 - Chân trời sáng tạo - năm 2022
hoặc [S1] - Lịch sử và Địa lí 6 - Cánh diều - năm 2022
8. [S1] - Cô Loan - Tin học 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2022
hoặc [S1] - Cô Loan - Tin học 6 - Cánh diều - Năm 2022

Thông tin combo đã chọn

Học phí giá gốc:

Học phí được giảm:

Học phí cần thanh toán:

0 đ

0.00% (0 đ)

0 đ

Số dư TK:

0 đ

Cần nạp

0 đ

Thanh toán

Tel: 024.7300.7989Hotline: 1800.6947

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Email: lienhe@tuyensinh247.com