Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đăng ký Lộ trình Up10 ôn thi vào 10 ba môn Toán - Văn - Anh

-56%

1

Lộ trình ôn thi vào 10 ba môn Toán - Văn - Anh theo 3 bước: Nền tảng - Ôn thi - Luyện đề

2

[S1] - Nền tảng: Giúp học sinh học bám sát theo từng bộ SGK cụ thể (KNTT, Cánh diều, CTST) và có kiến thức nền tảng vững chắc.

3

[S2] - Ôn thi: Giúp học sinh ôn thi chuyên sâu tất cả các chuyên đề có xuất hiện trong các kì thi vào 10.

4

[S3] - Luyện đề: Luyện đề thực chiến, format đề đa dạng phù hợp với nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Combo Lộ trình Up10 (3 môn Toán, Văn, Anh)

(Nền tảng, Luyện thi, Luyện đề 3 môn Toán, Văn, Anh)

8,091,000

3,499,000

Thêm vào giỏ Xem chi tiết
1. [S1] - Thầy Bảo - Nền tảng Toán 9 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2025
hoặc [S1] - Cô Loan - Nền tảng SGK Toán 9 - Cánh Diều - Năm 2025
hoặc [S1] - Cô Lan Hương - Nền tảng SGK Toán 9 - Chân trời sáng tạo - Năm 2025
hoặc [S1+] - Cô Yến - Toán 9 - Nâng cao - Năm 2025
2. [S2] - Thầy Bảo - Ôn thi vào 10 môn Toán theo chuyên đề - Năm 2025
hoặc [S2] - Thầy Hiếu - Ôn thi vào 10 môn Toán theo chuyên đề - Năm 2025
3. [S3] - Cô Loan - Luyện đề thi thử vào 10 có video chữa - Môn Toán 9 - NĂM 2025 4. [S1] - Cô Tạ Thủy - Nền tảng SGK Ngữ văn 9 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Năm 2025
hoặc [S1] - Cô Hương Giang - Nền tảng SGK Ngữ văn 9 - Cánh Diều - Năm 2025
hoặc [S1] - Cô Hương Giang - Nền tảng SGK Ngữ văn 9 - Chân trời sáng tạo - Năm 2025
hoặc [S1+] - Cô Hương Thủy - Ngữ Văn 9 - Nâng cao - Năm 2025
5. [S2] - Cô Lan - Ôn thi vào 10 theo chuyên đề môn Ngữ Văn 9 - Năm 2025 6. [S3] - Cô Lan - Luyện đề thi thử vào 10 môn Ngữ văn - Có video chữa - năm 2025
hoặc [S3+] - Cô Hương Thủy - Luyện đề thi thử vào 10 môn Ngữ Văn nâng cao - Có video chữa - Năm 2025
7. [S1] - Cô Hà - Nền tảng SGK Tiếng Anh 9 Global success mới - Năm 2025
hoặc [S1] - Cô Hà Phương - Nền tảng SGK Tiếng Anh 9 - I-Learn Smart World - Năm 2025
hoặc [S1] - Cô Đỗ Thảo - Nền tảng Tiếng Anh 9 Friends Plus mới - Năm 2025
8. [S2] - Cô Hương - Ôn thi vào 10 môn tiếng Anh - Năm 2025
hoặc [S2] - Cô Thắng - Ôn thi vào 10 môn tiếng Anh - Năm 2025
hoặc [S2+] - Cô Hoàn - Khóa luyện thi 4 kỹ năng vào lớp 10 môn tiếng Anh - Năm 2025
9. [S3] - Cô Hà - Khóa luyện đề thi thử vào lớp 10 môn Anh (Có video chữa) - Năm 2025

Thông tin combo đã chọn

Học phí giá gốc:

Học phí được giảm:

Học phí cần thanh toán:

0 đ

0.00% (0 đ)

0 đ

Số dư TK:

0 đ

Cần nạp

0 đ

Thanh toán

Tel: 024.7300.7989Hotline: 1800.6947

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Email: lienhe@tuyensinh247.com