Đề thi thử Đại học môn Toán lần 1 năm 2014 -Trường THPT Đoàn Thượng

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 777

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số: y=\frac{-2x+4}{x-1}              (1)

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1)   (hs tự giải)

2) Tìm hai điểm A, B thuộc đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của đồ thị (C) tại các điểm đó song song với nhau, đồng thời ba điểm O, A, B tạo thành tam giác vuông tại O.

Câu 2: Tìm nghiệm x∈(0;π) của phương trình: 5cosx + sinx - 3 = √2.sin(2x+\small \frac{\pi }{4})

Câu 3: Giải hệ phương trình: \small \left\{\begin{matrix} x^{3}-y^{3}-6y^{2}+3(x-5y)=14\\\sqrt{3-x}+\sqrt{y+4}=x^{3}+ y^{2}-5 \end{matrix}\right.(x;y\in \mathbb{R})

Câu 4: Tính tích phân: I= \small \int_{0}^{1}(2x-1)ln(x+1)dx

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật với AB=a, BC=a√3. Hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với đáy. Điểm I thuộc đoạn SC sao cho SC=3IC. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AI và SB biết AI vuông góc với SC.

Câu 6: Cho 2 số thực a,b ∈ (0;1) thỏa mãn: (a3 + b3)(a+b) – ab(a-1)(b-1)=0. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: \small F=\frac{1}{\sqrt{1+a^{2}}}+\frac{1}{\sqrt{1+b^{2}}}+ab-(a+b)^{2}

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(-3;4), đường phân giác trong góc A có phương trình x+y-1=0 và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là I(1;7). Viết phương trình cạnh BC biết diện tích ∆ABC gấp 4 lần diện tích ∆IBC.

Câu 8: Cho khai triển: (1-3x)2014 = a0 + a1x + a2x2 +…+ a2014x2014.

Tính: S=a0 + 2a1 + 3a2 +…+ 2015a2014

Câu 9: Giải hệ phương trình: 

\left\{\begin{matrix} log_{2}\sqrt{x+y}=3log_{8}(\sqrt{x-y}+2)\\2x+\sqrt{x^{2}-y^{2}}=13 \end{matrix}\right.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thành Tâm 9 9 100% 0.33
2 Phan Hương Mèo 8 9 89% 0.62
3 Tuy Nguyen 7 8 88% 3.83
4 Optimuz Prime 7 8 88% 14.73
5 lê văn sang 7 8 88% 42.92
6 Xuân Quân 7 9 78% 62.37
7 Nga Nguyen 7 7 100% 59.53
8 Nguyễn Thị Thuỷ 6 8 75% 38.05
9 Ngô Thị Xuân 5 5 100% 2.75
10 The Vu 6 9 67% 22.42
11 nguyễn nga 6 7 86% 120
12 dương văn điệp 7 8 88% 47.27
13 Đức Long 5 8 63% 1.37
14 Khoảng Cách 4 4 100% 28.32
15 Thành Nguyễn 6 8 75% 8.57
16 Thành Thái Nguyễn 4 8 50% 5.98
17 Tieu Ba Vuong 4 9 44% 14.43
18 nguyennhuthoa 3 3 100% 128.1
19 Nguyen Vu 5 8 63% 26.4
20 nguyen van hien 3 5 60% 41.87
21 Quỳnh Anh 2 2 100% 44.85
22 dinhnguyenngan 2 2 100% 23.08
23 Trần Vân Anh 2 2 100% 30.8
24 Tám Toàn Dê 2 2 100% 18.23
25 RuBi NhOx 2 2 100% 56.3
26 nguyen hang 3 8 38% 1.03
27 mr la 3 6 50% 26.72
28 A Little Love 2 3 67% 32.55
29 Mokey D. Ket 4 8 50% 1.27
30 Trịnh Xuyến Chi 4 8 50% 42.55
31 Nguyen Chi Thanh 1 1 100% 10.93
32 Queen's Kòi 1 1 100% 16.5
33 Minh Xmi 1 1 100% 34.52
34 hatrang 4 8 50% 11.5
35 Duyên Bờm 4 8 50% 12.47
36 lethuchang 4 8 50% 15.33
37 nguyễn kim phượng 1 1 100% 23.03
38 nguyen ngoc duy 1 1 100% 124.3
39 nguyễn đại nhân 1 1 100% 7.08
40 Tetcom Bank CU Class 4 9 44% 20.6
41 Hồ Tuyết Điệp 2 8 25% 12.73
42 Nhi Yến 1 2 50% 9.88
43 Kun Nguyễn 0 0 0% 0.68
44 tuan 0 0 0% 14.6
45 Takkehoa QH 0 0 0% 0.15
46 Hồng Ngọc 0 0 0% 0.93
47 pham thanh tuan 0 0 0% 10.48
48 thanky 0 0 0% 1.6
49 Quang Nguyen 5 9 56% 2.47
50 phamtan 0 0 0% 5.23
51 jenny 0 0 0% 0.18
52 Trái Tim Cô Đơn 0 0 0% 19.05
53 Manh Asus 0 0 0% 0.12
54 Bông Bằng Lăng Đỏ 0 0 0% 34.17
55 Tran Cong Doan 0 0 0% 1.58
56 HOÁ HỌC 0 0 0% 0.05
57 nguyen viet dung 0 0 0% 2.47
58 Minh Thuc Nguyen 0 0 0% 1.25
59 Phương Mai Gee 0 0 0% 0.08
60 Cuong Phan 0 0 0% 0.17
61 Nguyễn Thị Ngọc 3 8 38% 1.08
62 vũ thị hương 0 1 0% 43.62
63 Hà Huyền Trang 3 8 38% 53.83
64 Cuc Nguyen 3 8 38% 18.28
65 nguyễn thị thủy 3 8 38% 26.15
66 Cao Đình Vũ 3 8 38% 1.68
67 Vũ Ngọc Anh 0 1 0% 4.03
68 Ngoc Lan 0 2 0% 24.5
69 tranhoangtrong 2 8 25% 0.38
70 kieu quoc sang 2 8 25% 0.87
71 Anh Kiet Vo 2 8 25% 2.68
72 Tui Tên Ty 2 8 25% 1.55
73 Cu Tuấn 2 8 25% 0.4
74 Trần Huỳnh Như 2 8 25% 9.38
75 Cỏ May 1 8 13% 9.43
76 Tại Anh Quá Khờ 1 8 13% 0.27
77 do ba thu 1 8 13% 1.97
78 hoaileenguyen 1 8 13% 1.07

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12