Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tám Toàn Dê

  • THPT Điểu Cải - Đồng Nai
  • 37

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 36 51 57%
Môn Lí lớp 12 8 22 45%
Môn Hóa lớp 12 -17 55 40%
Tổng cộng: 27 128 48%

Comment giao lưu với Tám Toàn Dê

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com