Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Minh Thuc Nguyen

  • Trường THPT Thanh Miện II - Hải Dương
  • 842

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 43 35%
Môn Lí lớp 12 335 457 58%
Môn Hóa lớp 12 509 973 55%
Môn Anh lớp 12 -12 39 23%
Tổng cộng: 832 1512 54%

Comment giao lưu với Minh Thuc Nguyen

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com