Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nga Nguyen

  • THPT Lê Hữu Trác II - Hà Tĩnh
  • 2441

Cấp độ thành viên

5
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 266 172 81%
Môn Lí lớp 12 873 651 78%
Môn Hóa lớp 12 1291 884 79%
Tổng cộng: 2430 1707 79%

Comment giao lưu với Nga Nguyen

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com