Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Trịnh Xuyến Chi

  • Trường THPT Thực Hành Cao Nguyên - Đắk Lắk
  • 5231

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 240 183 78%
Môn Hóa lớp 12 2198 2580 65%
Môn Sinh lớp 12 2784 2527 70%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 5221 5291 68%

Comment giao lưu với Trịnh Xuyến Chi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com