Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com

Học tốt Lịch sử & Địa lí 9 - Chương trình mới

- Thời gian học tập với khóa học: Ngay khi bạn đăng ký thành công khóa học đến khi hết hạn
     khóa học

- Thời gian học: Học bất cứ thời gian nào

- Hình thức học: Học trực tuyến thông qua máy tính, điện thoại, máy tính bảng có kết nối internet

Khóa cơ bản

[S1] - NỀN TẢNG LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 9 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG - NĂM 2025

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 16

Bài giảng: 55

Đề thi: 59

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG SGK LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 9 - CÁNH DIỀU - NĂM 2025

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 16

Bài giảng: 52

Đề thi: 58

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

[S1] - NỀN TẢNG SGK LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 9 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2025

Giáo viên: Tuyensinh247

Chuyên đề: 16

Bài giảng: 57

Đề thi: 54

Ngày hết hạn: 31/07/2025

Giá: 899,000 đ

Bình luận