Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giới hạn quang điện của các kim loại kiềm như canxi, natri, kali, xesi nằm trong vùng ánh sáng nào

Câu 183208: Giới hạn quang điện của các kim loại kiềm như canxi, natri, kali, xesi nằm trong vùng ánh sáng nào

A. Ánh sáng tử ngoại

B. Ánh sáng nhìn thấy

C. Ánh sáng hồng ngoại  

D. Cả ba vùng ánh sáng nói trên

Câu hỏi : 183208

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyêt về giới hạn quang điện

 • Đáp án : B
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giới hạn quang điện của các kim loại kiềm nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com