Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một nguồn phát sáng có công suất P = 2W, phát ra ánh sáng có bước sóng l = 0,597µm  tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80 phôtôn lọt vào mắt trong 1s. Bỏ qua sự hấp thụ phôtôn của môi trường. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là

      

Câu 183212:

Một nguồn phát sáng có công suất P = 2W, phát ra ánh sáng có bước sóng l = 0,597µm  tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80 phôtôn lọt vào mắt trong 1s. Bỏ qua sự hấp thụ phôtôn của môi trường. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là


      

A. 370 km

B. 27 km     

C. 274 km

D. 6 km

Câu hỏi : 183212

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính công suất nguồn phát: P = Nε với N là số photon mà nguồn phát ra trong 1s.


Năng lượng của photon ε = hf = hc/λ

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi N0 là số photon mà nguồn phát ra trong 1s, khi đó công suất của nguồn sẽ là: \(P = {N_0}\varepsilon  = {N_0}{{hc} \over \lambda } \Rightarrow {N_0} = {{P\lambda } \over {hc}}\)

  Vì nguồn sáng phát ra theo mọi hướng, do đó số photon trên một đơn vị diện tích mặt cầu bán kính R sẽ nhận được là: \(N = {{{N_0}} \over {4\pi {R^2}}} = {{P\lambda } \over {4\pi {R^2}hc}}\)

  Với diện tích con ngươi ứng với đường kính d = 4mm thì số photon mà mắt nhận được trong một đơn vị thời gian là: 

  \(n = N{\rm{s}} = {{P\lambda } \over {4\pi {R^2}hc}}\pi {\left( {{d \over 2}} \right)^2} \Leftrightarrow {{{{2.0,597.10}^{ - 6}}} \over {4\pi {R^2}{{.6,625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}\pi {\left( {{{{{4.10}^{ - 3}}} \over 2}} \right)^2} = 80 \Rightarrow R \approx 274km\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com