Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng

Câu 306627: Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng

A. ánh sáng giải phóng các electron liên kết trong khối bán dẫn.

B. ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại.

C. bức xạ electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị nung nóng .

D. tăng số hạt tải điện của bán dẫn khi bị nung nóng.

Câu hỏi : 306627
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com