`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hoàn tan hoàn toàn m gam CuO bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được 27 gam muối. Xác định giá trị của m.

Câu 367169:

Hoàn tan hoàn toàn m gam CuO bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được 27 gam muối. Xác định giá trị của m.

A. 14 gam

B. 15 gam

C. 16 gam

D.

17 gam

Câu hỏi : 367169

Phương pháp giải:

- Viết PTHH, tính số mol CuO theo số mol muối rồi tìm được m theo công thức: m = n.M

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({n_{CuC{l_2}}} = \frac{{27}}{{135}} = 0,2(mol)\)

           CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

  (mol)  0,2                ← 0,2

  ⇒ m = 0,2.(64+16) = 16 gam

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com