Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch nước Gia-ven gồm các thành phần hóa học là

Câu 367574: Dung dịch nước Gia-ven gồm các thành phần hóa học là

A. NaCl, NaOH.

B. NaCl, NaClO.

C. NaOH, NaClO.

D. NaClO3, NaCl

Câu hỏi : 367574
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nước Gia-ven gồm NaCl, NaClO, được điều chế theo phương trình hóa học

  2NaOH + Cl2 → NaClO + NaCl + H2O

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com