Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho m gam hỗn hợp Zn, Fe tác dụng với vừa đủ với 73 g dd HCl 10%. Cô cạn dd thu được 13,15 g muối. Giá trị m là:

Câu 367174: Cho m gam hỗn hợp Zn, Fe tác dụng với vừa đủ với 73 g dd HCl 10%. Cô cạn dd thu được 13,15 g muối. Giá trị m là:

A. 7,05 g

B. 5,3 g

C. 4,3 g

D.

6,05 g

Câu hỏi : 367174

Phương pháp giải:

- Viết PTHH


- Gọi số mol Zn và Fe lần lượt là x và y, lập hệ phương trình liên quan đến x, y dựa vào hai dữ kiện: 13,15 gam muối và số mol HCl phản ứng → tìm m

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Gọi số mol Zn và Fe lần lượt là x và y.

  - Ta có: \({m_{HCl}} = \frac{{73.10}}{{100}} = 7,3(g) \Rightarrow {n_{HCl}} = \frac{{7,3}}{{36,5}} = 0,2(mol)\)         

            Zn+ 2HCl → ZnCl2 + H2

  (mol)  x  → 2x    →   x  

            Fe+ 2HCl → FeCl2 + H2

  (mol)  y  → 2y  →      y

  - Có hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}2x + 2y = 0,2\\136x + 127y = 13,15\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 0,05\\y = 0,05\end{array} \right. \Rightarrow m = 0,05.65 + 0,05.56 = 6,05(g)\)

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com