Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mắt một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt \(50\,\,cm\) và điểm cực cận cách mắt \(12,5\,\,cm\). Để mắt thấy rõ vật ở xa vô cực thì phải đeo một thấu kính có độ tụ là:

Câu 395890: Mắt một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt \(50\,\,cm\) và điểm cực cận cách mắt \(12,5\,\,cm\). Để mắt thấy rõ vật ở xa vô cực thì phải đeo một thấu kính có độ tụ là:

A. \(D = - 0,02dp\)

B. \(D = 0,02dp\)

C. \(D = - 2dp\)

D. \(D = 2dp\)

Câu hỏi : 395890

Phương pháp giải:

Để mắt cận thấy rõ vật ở xa vô cực thì phải đeo một thấu kính có tiêu cự: \(f = - O{C_V}\)


Công thức tính độ tụ: \(D\,(dp) = \frac{1}{{f(m)}}\)

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để mắt cận thấy rõ vật ở xa vô cực thì phải đeo một thấu kính có tiêu cự :

  \(f = - O{C_V} = - 50cm = - 0,5m\)

  Độ tụ của kính :  

  \(D = \frac{1}{{f}} = \frac{1}{{ - 0,5}} = - 2dp\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com