Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới \({45^0}\) thì góc khúc xạ bằng \({30^0}\). Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là:

Câu 395856: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới \({45^0}\) thì góc khúc xạ bằng \({30^0}\). Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là:

A. \(\sqrt 3 \)

B. \(\sqrt 2 \)

C. 2

D. \(\frac{{\sqrt 3 }}{{\sqrt 2 }}\)

Câu hỏi : 395856

Phương pháp giải:

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng: \(\frac{{\sin i}}{{\sin r}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\frac{{\sin i}}{{\sin r}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} \Rightarrow \frac{{{n_2}}}{1} = \frac{{\sin {{45}^0}}}{{\sin {{30}^0}}} = \sqrt 2 \)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com