Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét phương trình: S2-  +  2H+  →  H2S. Đây là phương trình ion thu gọn của phản ứng: 

Câu 420044: Xét phương trình: S2-  +  2H+  →  H2S. Đây là phương trình ion thu gọn của phản ứng: 

A. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

B. H2SO4 + Na2S → Na2SO4 + H2S

C. 2CH3COOH + K2S→ 2CH3COOK + H2S

D. BaS + H2SO4 → BaSO4 + H2S

Câu hỏi : 420044

Phương pháp giải:

Các bước viết phương trình ion rút gọn:


Bước 1: Hoàn thành phương trình phân tử


Bước 2: Viết phương trình ion đầy đủ với quy tắc: chất điện li mạnh thì viết phân li hoàn toàn, chất điện li yếu, chất khí hay các chất không tan giữ nguyên phương phân tử.


Bước 3: Rút gọn ion có mặt ở cả 2 vế.

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. Loại vì có PT ion rút gọn: FeS + 2H+ → Fe2+ + H2S

  B. Thỏa mãn

  PT ion đầy đủ: 2H+ + SO42- + 2Na+ + S2- → 2Na+ + SO42- + H2S

  PT ion rút gọn: 2H+ + S2- → H2S

  C. Loại vì có PT ion rút gọn: 2CH3COOH + S2- → 2CH3COO- + H2S

  D. Loại vì có PT ion rút gọn: BaS + 2H+ → BaSO4 + H2S

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com