Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình \(B = {B_0}cos\left( {2\pi {{.10}^8}t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\) (\({B_0} > 0\), t tính bằng giây). Kể từ lúc \(t = 0\), thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là

Câu 421454:

Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên theo phương trình \(B = {B_0}cos\left( {2\pi {{.10}^8}t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\) (\({B_0} > 0\), t tính bằng giây). Kể từ lúc \(t = 0\), thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường tại điểm đó bằng 0 là

A. \(\dfrac{{{{10}^{ - 8}}}}{8}s\)

B. \(\dfrac{{{{10}^{ - 8}}}}{9}s\)

C. \(\dfrac{{{{10}^{ - 8}}}}{{12}}s\)

D. \(\dfrac{{{{10}^{ - 8}}}}{6}s\)  

Câu hỏi : 421454
Phương pháp giải:

+ Cảm ứng từ và cường độ từ trường trong dao động của sóng điện từ luôn dao động cùng pha với nhau


+ Đọc phương trình


+ Sử dụng vòng tròn lượng giác

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có, cảm ứng từ và cường độ từ trường trong dao động của sóng điện từ luôn dao động cùng pha với nhau

  \( \Rightarrow \) Biểu thức của cảm ứng từ: \(E = {E_0}cos\left( {2\pi {{.10}^8}t + \dfrac{\pi }{3}} \right)\)

  Tại \(t = 0\): \(E = \dfrac{{{E_0}}}{2}\)

  Vẽ trên vòng tròn lượng giác ta được:

   

  Từ vòng tròn lượng giác, ta suy ra thời điểm đầu tiên cường độ điện trường tại điểm đó bằng không là \(t = \dfrac{T}{{12}}\)

  Lại có: \(T = \dfrac{{2\pi }}{\omega } = \dfrac{{2\pi }}{{2\pi {{.10}^8}}} = {10^{ - 8}}s\)

  \( \Rightarrow t = \dfrac{{{{10}^{ - 8}}}}{{12}}s\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com